PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie limitní výkonnosti /AZ/ - PLSM060N
Anglický název: Physiology of limit performance
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty širšího základu
Je korekvizitou pro: PKIN192N, PKIN193N, PBML005N, PLSM056N, PLSM058N
Je neslučitelnost pro: PLSM061N
Je záměnnost pro: PLSM061N
Anotace -
Charakteristika: Seznámit posluchače s fyziologickými faktory limitujícími pohybovou výkonnost.
Poslední úprava: Mahrová Andrea, PhDr., Ph.D. (19.11.2010)
Cíl předmětu
Seznámit posluchače s fyziologickými faktory limitujícími pohybovou výkonnost.

Poslední úprava: Mahrová Andrea, PhDr., Ph.D. (19.11.2010)
Literatura
Literatura:
DICKHUTH, H.H. (2000). Einfuehrung in die Sport- und Leistungsmedizin. Schondorf: Hofmann

McArdle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L. (1996). Exercise physiology: energy nutrition, and human performace. Baltimore: Wiliams and Wilkins.

Astrand, P.O., Rodahl, K. (1986). Textbook of Work Physiology. New York: McGraw Hill.

Shephard, R.J.: Aerobic fitness and health, Champaign: Human Kinetics, 1994.

Bunc, V.: Zdravotně orientovaná zdatnost a možnosti její kultivace na základní škole. Těl.Vých.Sport Mlád., 1998, 67, 7, s.2-10.

Bunc, V.: Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. Těl.Vých.Sport Mlád., 1996, 62, 7, s.2-7.

Bouchard, C., Shephard, R.J., Stephens, T.: Physical activity, fitness and health. Champaign: Human Kinetics, 1994.

Poslední úprava: Mahrová Andrea, PhDr., Ph.D. (19.11.2010)
Sylabus
Obsah výuky:
1. Úvod.

2. Genetická determinace funkční výkonnosti.

3. Genetická determinace pohybové výkonnosti.

4. Vliv pohlaví, věku a absolvovaného pohybového zatížení na limitní výkonnost.

5. Systémové limity.

6. Limity na buněčné úrovni.

7. Oběhový systém.

8. Nervosvalový systém.

9. Bioenergetika - využití chemické energie organismu, energetická bilance.

10. Biomechanika - mechanické namáhání svalů, kostí.

11. Biochemické limity - změny vnitřního prostředí a jejich vliv na pohybový výkon, jemná koordinace.

12. Psychologické limity.

13. Motorické limity - učitelnost.

14. Pohybová zkušenost - adaptace.

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

  • 90% účasti a písemný elaborát

Poslední úprava: Mahrová Andrea, PhDr., Ph.D. (30.11.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK