PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie limitní výkonnosti /AZ/ - PLSM061N
Anglický název: Physiology of limit performance
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty širšího základu
Neslučitelnost : PLSM060N
Záměnnost : PLSM060N
Je korekvizitou pro: PBML007N, PKIN202N, PLSM057N, PKIN201N
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Charakteristika: Seznámit posluchače s fyziologickými faktory limitujícími pohybovou výkonnost.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Seznámit posluchače s fyziologickými faktory limitujícími pohybovou výkonnost.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Literatura:
DICKHUTH, H.H. (2000). Einfuehrung in die Sport- und Leistungsmedizin. Schondorf: Hofmann

McArdle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L. (1996). Exercise physiology: energy nutrition, and human performace. Baltimore: Wiliams and Wilkins.

Astrand, P.O., Rodahl, K. (1986). Textbook of Work Physiology. New York: McGraw Hill.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)

Obsah výuky:

1. Úvod.

2. Genetická determinace funkční výkonnosti.

3. Genetická determinace pohybové výkonnosti.

4. Vliv pohlaví, věku a absolvovaného pohybového zatížení na limitní výkonnost.

5. Systémové limity.

6. Limity na buněčné úrovni.

7. Oběhový systém.

8. Nervosvalový systém.

9. Bioenergetika - využití chemické energie organismu, energetická bilance.

10. Biomechanika - mechanické namáhání svalů, kostí.

11. Biochemické limity - změny vnitřního prostředí a jejich vliv na pohybový výkon, jemná koordinace.

12. Psychologické limity.

13. Motorické limity - učitelnost.

14. Pohybová zkušenost - adaptace.

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

  • 90% účasti a písemný elaborát

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK