PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kinantropometrie /AZ/ - PKIN193N
Anglický název: Measurement in kinantropology
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.
Korekvizity : PLSM060N
Je záměnnost pro: PKIN202N
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (21.10.2010)
Kinantropometrie řeší vztahy mezi tělesnou strukturou a motorickými funkcemi. Centrálním tématem kinantropometrie je měření lidí v jejich morfologické rozmanitosti a aplikace těchto poznatků na různé formy pohybu při současném sledování účinku pohybu na tuto variabilitu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (17.05.2013)

Chytráčková, J. Kinantropometrie. In: Antropomotorika 2003. B. Bystrica : FHV KTVŠ UMB,

SVS pre TVŠ. 2003. s 33-37.

Kutáč, P. Základy kinantropometrie. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě,

2009. ISBN 978-807368-726-7

Lohman, TG. Advances in body composition assessment : 1. vyd. Champaign : Human Kinetics, 1992. 150 s.

ISBN 0-87322-327-6

Měkota, K., Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově. 1. vyd. Praha : SPN, 1989.

Pavlík, J. Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce : skripta. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999.

57 s. ISBN 80-210-2130-6

Riegerová J., Přidalová M. a Ulbrichová M. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a

sportu. Olomouc : Hanex, 2006. ISBN 80-85783-52-5

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (17.05.2013)
Požadavky na zkoušku:
  • aktivní zapojení v online vzdělávacím prostředí Univerzity Karlovy - Moodle
  • písemný test

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (17.05.2013)

1. Historie a vývoj kinantropometrie

2. Základní pojmosloví a instrumentář v kinantropometrii

3. Antropometrické body, rozměry, indexy

4. Historie a vývoj konstituční typologie

5. Dostupné způsoby stanovení somatotypu podle Hathové a Cartera

6. Hodnocení a znázornění somatotypu

7. Somatotypy ve sportu

8. Vývoj a dědičnost somatotypu

9. Modely tělesného složení

10. Metody pro určování tělesného složení

11. Nejčastěji měřené parametry tělesného složení a jejich charakteristika

12. Metody určování biologického věku

13. Metody predikce tělesné výšky

14. Vývoj tělesné výšky a tělesných proporcí v jednotlivých obdobích vývoje jedince

15. Vyhodnocování antropometrických dat, normy, percentilové grafy, normalizační index

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK