PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etika pomáhajících profesí /AZ/ - PKIN192N
Anglický název: Ethics of coadjutant professes
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty obecného základu
Korekvizity : PLSM058N, PLSM060N
Je záměnnost pro: PKIN201N
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (21.10.2010)
Aplikace fundamentální etiky do sféry pomáhajících profesí (zdravotnictví, školství aj.). Lidský vztah jako součást profese. Etika mezilidských vztahů a profesionalita. Empatie a syndrom vyhoření.
Literatura
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (21.10.2010)

HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. 3. vyd. Praha: Galén, 1994, 1997, 2002. 272 s. ISBN 80-7262-132-7.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. 3. vyd. Praha: Portál, 1997, 1999. 147 s. ISBN 80-7178-318-8.

BEZDĚK, C. Etikoterapie - záhada života a smrti. Praha: Gemma 89, 1995. 284 s. ISBN 80-85206-06-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (22.10.2010)
Požadavky na zápočet:
  • Řešení případové studie.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (24.05.2013)
Přednášky
1. Desatero, Hippokratova přísaha a antická inspirace pro současnost.

2. Kategorie dobra a zla. Pojmy dobra a zla v dějinách filosofického myšlení. Zlo jako privace dobra v augustinovském pojetí,dobro v protikladu k hédoné aj.

3. Vhodné ctnosti pomáhajících profesí - deset ?C" ?pomáhajícího profesionála".

4. Relevantní etické kodexy, jejich meze a rozbor.

5. Komerce a její etické zhodnocení v této oblasti.

6. Zdraví a nemoc. Pojem míry jako dialektické jednoty kvantity a kvality, porušení harmonie jako základ pro vznik nemoci /ne-moci/.

7. Vděk versus korupce v oblasti pomáhajících profesí.

8. Etika mezilidských vztahů a profesionalita. Míra empatie a syndrom vyhoření.

9. Mezní situace (euthanásie, umírání, těžká zdravotní poškození aj.) a jak se s nimi vyrovnat.

10. Etikoterapie a její současné možnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK