PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia aktivit podporujících zdraví /AZ/ - PLSM024
Anglický název: Introduction to study - health´s supporting activities
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Atributy: Aktivity podporující zdraví
Záměnnost : PLSM021
Je korekvizitou pro: PLSM067, PLSM037, PLSM018, PLSM035
Anotace
Poslední úprava: HOJKA (20.11.2006)
Seznámit posluchače se studijním programem, zaměřujícím se především na nefarmakologické pohybové intervence, ovlivňující zdravotní stav a životní styl jedince.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Seznámit posluchače se studijním programem, zaměřujícím se především na nefarmakologické pohybové intervence, ovlivňující zdravotní stav a životní styl jedince.

Literatura
Poslední úprava: HOJKA (20.11.2006)

Povinná:

1. BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK. 1990.

2. BOUCHARD, C., SHEPHARD, R.J. & STEPHENS, T. Physical activity, fitness, and health., Champaign, IL: Human Kinetics. 1994

3. SCUDERI G.R., McCANN, P.D., BRUNO, P.J. Sports medicine - principles of primary care. St.Louis: Mosby. 1997

4. SHEPHARD, R.J. Aerobic fitness and health. Human Kinetics: Champaign. 1994

Doporučená:

BOES, K., BREHM, W. Gesundheitssport. Schorndorf: Hofmann. 1998

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (01.12.2010)

Přednášky:

1. Úvod - základní informace organizační a obsahové

2. Definice pohybového tréninku, zdraví a tělesné způsobilosti

3. Životní styl - zdravý způsob života

4. Pohybové aktivity - zdatnost - zdraví

5. Pohybové aktivity - zdatnost - životní styl

6. Pohybové aktivity - zdatnost - pracovní výkonnost

7. Faktory ovlivňující realizaci pohybových aktivit - programů (zdravotní stav, pohlaví, věk, prostředí, pohybová zkušenost, atd.)

8. Pohybové aktivity - programy a jejich možnosti

9. Pohybové aktivity - programy ?doma" a v terénu

10. Možnosti kontroly efektu pohybových programů

11. Pohybové programy, pohybový trénink realizované u nás a ve světě

12. Intervenční pohybové programy - atletika, plavání, gymnastika, hry, sporty v přírodě

Požadavky na zápočet:

  • 90% účasti a zpracování seminární práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK