PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika pohybových dovedností /AZ/ - PLSM067
Anglický název: Diagnostic of motor skills
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty širšího základu
Korekvizity : PLSM024
Záměnnost : PLSM066
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Možnosti a způsoby diagnostiky základních pohybových dovedností v laboratorních i terénních podmínkách jako součást hodnocení aktuálního stavu jedince a jako součást systému identifikace sportovního talentu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Seznámit posluchače s metodami hodnocení základních pohybových dovedností v laboratorních i terénních podmínkách.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Literatura:
MALINA, R.M. BOUCHARD, C. (1991). Growth, maturation, and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics.

Wilmore, J.H., Costill, D.L. (1995). Physiology of sport and exercise. Champaign, IL: Human Kinetics.

Dobrý, L. (1999) Kvalitativní analýza pohybových dovedností. Těl.Vých.Sport Mlád., 65(1), 1999, 2-7.

Knudson, D.V., Morrison, C.S. (1997) Qualitative analysis of human movement. Champaign, IL: Human Kinetics.

DICKHUTH, H.H. (2000). Einfuehrung in die Sport- und Leistungsmedizin. Schondorf: Hofmann

Bunc, V.: Physiological and functional characteristics of adolescent athletes in several sports: implication for talent identification. In M.C.E Silva, R.M.Malina (eds) : Children and youth in organized sports. Imprensa da Universidade Coimbra, Coimbra, 2004, s.247-258.

Bunc, V., Štilec, M., Moravcová, J., Matouš, M.: Body composition determination by whole body bioimpedance measurement in women seniors. Acta Univ.Carol.Kinathropologica, 2000, 36, 1, s.23-38.

Bunc, V.: Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. Těl.Vých.Sport Mlád., 1996, 62, 7, s.2-7.

Bouchard, C., Shephard, R.J., Stephens, T.: Physical activity, fitness and health. Champaign: Human Kinetics, 1994.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)

Obsah výuky:

1. Úvod

2. Pohybová dovednost a proměnné, které ji ovlivňují

3. Adaptace a její vliv na pohybové dovednosti

4. Diagnostika pohybových dovedností jako podklad pro řízení pohybového tréninku

5. Hodnocení pohybových dovedností se zaměřením na kondici

6. Měření

7. Testy - chyby měření

8. Laboratorní diagnostika pohybových dovedností

9. Terénní diagnostika pohybových dovedností

10. Hodnocení pohybového stereotypu - videoanalýzy, filmové analýzy

11. Expertní hodnocení pohybových dovedností

12. Hodnocení pohybových dovedností u dětí a mládeže

13. Identifikace pohybového talentu

14. Hodnocení pohybových dovedností u dospělých a seniorů

Požadavky na zápočet: 90% účasti a písemný elaborát

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK