PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kondiční příprava v pohybovém tréninku /AZ/ - PLSM035
Anglický název: Conditional preparation in movement training
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mikuláš Hank, Ph.D.
Korekvizity : PLSM024
Záměnnost : PLSM029
Anotace
Poslední úprava: TAJ (22.02.2007)
Seznámit posluchače se základními pojmy a postupy při ovlivňování tělesné kondice, jako předpokladu dobrého zdravotního stavu a způsobu života.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Seznámit posluchače se základními pojmy a postupy při ovlivňování tělesné kondice, jako předpokladu dobrého zdravotního stavu a způsobu života.

Literatura
Poslední úprava: TAJ (22.02.2007)

Povinná:

BOES, K., BREHM, W. Gesundheitssport, Schorndorf: Hofmann. 1998

BUNC, V. Pojetí tělesné zdatnosti a jeho složek. TVSM 1995, 61, č.5, s.6-9.

McArdle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L. Exercise physiology: energy nutrition, and human performace. Baltimore: Wiliams and Wilkins. 1996

SHEPHARD, R.J. Aerobic fitness and health. Champaign: Human Kinetics. 1994

Doporučená:

Astrand, P.O., Rodahl, K. Textbook of Work Physiology. New York: McGraw Hill. 1986

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Obsah výuky:

Přednášky:

Úvod - pohybový trénink - kondice, zdatnost a výkonnost

Základní charakteristiky pohybového výkonu

Kondice - zdatnost

Role kondice u zdravé populace s pohybovým deficitem

Role kondice u vybraných skupin zdravotně oslabených osob

Možnosti hodnocení kondice

Intervenční pohybové programy a jejich možnosti při ovlivňování kondice

Možnosti využití atletiky v intervenčních pohybových programech

Možnosti využití plavání v intervenčních pohybových programech

Možnosti využití gymnastiky v intervenčních pohybových programech

Možnosti využití sportovních a pohybových her v intervenčních pohybových programech

Možnosti využití sportů v přírodě v intervenčních pohybových programech

Požadavky na zápočet:

  • 90% účasti a zpracování seminární práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK