PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Intervenční pohybové programy /AZ/ - PLSM018
Anglický název: Interventional movement programs
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Korekvizity : PLSM024
Záměnnost : PLSM017
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Charakteristika: Seznámit posluchače se zásadami tvorby pohybových programů jak pro zdravou populaci s pohybovým deficitem tak i u vybraných skupin zdravotně oslabených osob.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Seznámit posluchače se zásadami tvorby pohybových programů jak pro zdravou populaci s pohybovým deficitem tak i u vybraných skupin zdravotně oslabených osob.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Literatura:
BOES, K., BREHM, W. (1998). Gesundheitssport, Schorndorf: Hofmann.

BOUCHARD, C., SHEPHARD, R.J. & STEPHENS, T. (1994). Physical activity, fitness, and health., Champaign, IL: Human Kinetics.

BUNC, V. (1995). Zásady dlouhodobé kultivace zdravotně orientované zdatnosti. Těl.Vých.Sport Mlád., 61, č.6, s.6-9.

SHEPHARD, R.J. (1994). Aerobic fitness and health. Human Kinetics, Champaign.

Astrand, P.O., Rodahl, K. (1986). Textbook of Work Physiology. New York: McGraw Hill.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Obsah výuky:
1. Úvod.

2. Charakteristiky pohybového programu.

3. Základní předpoklady návrhu pohybového programu.

4. Vstupní diagnostika - zdravotní stav.

5. Vstupní diagnostika - pohybová anamnéza.

6. Vstupní diagnostika - časové možnosti.

7. Pohybová anamnéza.

8. Formy pohybové intervence.

9. Intervenční pohybové programy a jejich možnosti při ovlivňování stavu jedince.

10. Intervenční pohybové programy - atletika.

11. Intervenční pohybové programy - plavání.

12. Intervenční pohybové programy - gymnastika.

13. Intervenční pohybové programy - hry.

14. Intervenční pohybové programy - sporty v přírodě.

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • 90% účasti a písemný elaborát
  • zkouška ústní

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK