Klauzurní práce (B AJ - lingv.) - OSOZ2B
Anglický název: Comprehensive Bachelor Exam from Linquistics of English Language
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KLP [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Ivana Jančovičová
Atributy: Klauzurka B AJ1
Prerekvizity : OB2301007, OB2301008, OB2301013, OB2301014, OB2301019, OB2301020, OB2301021
Záměnnost : OSOZ2A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (25.10.2017)
Zkouška probíhá výhradně písemně. Jejím cílem je shrnutí učiva, syntéza vědomostí a schopností, které studenti nabyli v dílčích ĺingvistických disciplínách bakalářského stupně, jakož i opakování především languových disciplín v samotném závěru bakalářského studia. Zkouška se skládá z pěti dílčích testů, odpovídajících pěti klíčovým lingvistickým disciplínám. Hodnocení se pak opírá o úhrnnou procentuální úspěšnost adepta ve všech dílčích testech.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (28.10.2019)

Viz jednotlivé lingvistické disciplíny bakalářského studia.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (28.10.2019)

Písemná zkouška - student má celkem tři pokusy.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (28.10.2019)

Předmět není vyučován, jedná se o zkoušku.