PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Foreign language – English IV - OPMN0A193B
Anglický název: Foreign language - English IV
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Gajdošíková
Prerekvizity : OPMN0A189B
Je prerekvizitou pro: OPMN0A197B, OPMN0A198B
Je záměnnost pro: OKMN0A193B
Anotace -
Jedná se o čtvrtý semestr pětisemestrálního kurzu. Systematicky se pracuje s učebnicí Insight od Oxford University Press a rozvíjejí se řečové dovednosti studentů, a to v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a psaní s rostoucím důrazem na správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu. Texty a nahrávky jsou všestranně využívány; studenti jsou stimulováni k jasnému formulování názoru k jejich obsahu. Systematicky se rozšiřuje slovní zásoba zejména o kolokace, idiomy, frázová slovesa a abstraktní pojmy. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému a jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o jevy vyskytující se v probíraných textech. Kurz je nabízen ve dvou jazykových úrovních - mírně a středně pokročilí.
Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
Cíl předmětu -
Cílem předmětu je rozvoj cizojazyčné komunikační kompetence studentů z předpokládané vstupní úrovně A1/A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky k úrovni A1+/A2+ pro nižší úroveň a B1+ pro vyšší úroveň.
Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
Deskriptory

přímá výuka (24 hodin), plnění průběžných úkolů (16 hodin), příprava na zkoušku (20 hodin)

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
Literatura -

Povinná literatura (mírně pokročilí):

WILDMAN, J.; BEDDALL, J. Insight. Pre-Intermediate Student’s Book. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401107-5.

SAYER, M.; ROBERTS, R. Insight. Pre-Intermediate Workbook. Oxford: OUP, 2013.

 Povinná literatura (středně pokročilí):

WILDMAN, J.; MYERS, C.; THACKER, C. Insight. Intermediate Student’s Book. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401108-2.

HANCOCK, P. Insight. Intermediate Workbook. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401113-6.

 Doporučená literatura (obě jazykové úrovně):

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th ed. Oxford: OUP ELT, 2010. ISBN 0194799123.

Oxford Collocations Dictionary for students of English. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978 0 19 4325387.

AYTO, J. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: OUP, 2010 (3rd ed.). ISBN 978-0-19-431287-5.

McCARTHY, M.; O’DELL, F. English Collocations in Use. Cambridge: CUP, 2005. ISBN-10 0-521-60378-1.

SWAN, M. Practical English Usage. Oxford: OUP, 2005. ISBN-13: 978-0194420983.

Oxford Learner's Dictionary of Academic English. Oxford: OUP, 2014. ISBN 978-0-19-433350-4.

www.oup.com/elt/insight

www.bbc.com

www.usatoday.comwww.independent.co.uk

http://www.macmillandictionary.com/

http://www.helpforenglish.cz/ 

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška obsahuje následujících pět částí:

 • Use of English (gramatika a slovní zásoba probraná v kurzu)
 • Reading
 • Listening
 • Writing (100-150 slov)
 • Speaking (témata předem stanovená v kurzu)

Výsledek musí dosahovat minimální hranice 65 %.

Studenti mají celkem tři pokusy (1 řádný, 2 opravné).

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (11.01.2024)
Sylabus -

Hlavní témata (mírně pokročilí):

Gramatika a funkce:

 • Past Perfect
 • used to
 • Reported speech
 • say and tell 
 • Question tags
 • expressing and justifying opinions
 • giving and reacting to news

Témata a slovní zásoba:

 • success and achievement
 • state and society
 • suffixes: -ant, -ent, -ance, -ence
 • sport
 • the media
 • multitasking
 • films

 

Hlavní témata (středně pokročilí):

Gramatika a funkce:

 • Third conditional
 • I wish and If only
 • Speculating about the past
 • Defining relative clauses
 • Non-defining relative clauses

Témata a slovní zásoba:

 • decisions and regrets
 • describing jobs
 • idioms: work
 • conflict
 • gender-neutral job titles
 • technology and gadgets
 • online friendships
 • phrasal verbs: relationships
 • words often confused
 • words with more than one meaning 
Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

80% docházka, aktivní účast, psaní (bude upřesněno na prvním semináři)

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK