PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Foreign language – English IV - OKMN0A193B
Anglický název: Foreign language - English IV
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5851
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Gajdošíková
Prerekvizity : OKMN0A189B
Záměnnost : OPMN0A193B
Je prerekvizitou pro: OKMN0A197B
Anotace -
Jedná se o čtvrtý semestr pětisemestrálního kurzu. Systematicky se pracuje s učebnicí Insight od Oxford University Press a rozvíjejí se řečové dovednosti studentů, a to v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a psaní s rostoucím důrazem na správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu. Texty a nahrávky jsou všestranně využívány; studenti jsou stimulováni k jasnému formulování názoru k jejich obsahu. Systematicky se rozšiřuje slovní zásoba zejména o kolokace, idiomy, frázová slovesa a abstraktní pojmy. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému a jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o jevy vyskytující se v probíraných textech. Kurz je nabízen ve dvou jazykových úrovních - mírně a středně pokročilí.
Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (29.01.2024)
Cíl předmětu -
Cílem předmětu je rozvoj cizojazyčné komunikační kompetence studentů z předpokládané vstupní úrovně A1/A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky k úrovni A1+/A2+ pro nižší úroveň a B1+ pro vyšší úroveň.
Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (29.01.2024)
Deskriptory

60 hodin studijní zátěže celkem

  • přímá výuka - 8 hodin
  • plnění průběžných úkolů - 21 hodin
  • vypracování požadavků ke zkoušce - 5 hodin
  • příprava na zkoušku - 13 hodin
  • samostudium - 13 hodin
Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (29.01.2024)
Literatura -

Povinná literatura (středně pokročilí):

WILDMAN, J.; MYERS, C.; THACKER, C. Insight. Intermediate Student’s Book. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401108-2.

HANCOCK, P. Insight. Intermediate Workbook. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401113-6.

Povinná literatura (mírně pokročilí):

WILDMAN, J.; BEDDALL, F. Insight. Pre-Intermediate Student’s Book. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401107-5.

SAYER, M.; ROBERTS, R. Insight. Pre-Intermediate Workbook. Oxford: OUP, 2013.

Doporučená literatura (obě jazykové úrovně):

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th ed. Oxford: OUP ELT, 2010. ISBN 0194799123.

Oxford Collocations Dictionary for students of English. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978 0 19 4325387.

AYTO, J. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: OUP, 2010 (3rd ed.). ISBN 978-0-19-431287-5.

McCARTHY, M.; O’DELL, F. English Collocations in Use. Cambridge: CUP, 2005. ISBN-10 0-521-60378-1.

SWAN, M. Practical English Usage. Oxford: OUP, 2005. ISBN-13: 978-0194420983.

Oxford Learner's Dictionary of Academic English. Oxford: OUP, 2014. ISBN 978-0-19-433350-4.

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.helpforenglish.cz/

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (29.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška obsahuje následujících pět částí:

  • Use of English (gramatika a slovní zásoba probraná v kurzu)
  • Reading
  • Listening
  • Writing (100-150 slov)
  • Speaking (1-2 minuty, témata předem stanovená v kurzu)

Výsledek musí dosahovat minimální hranice 65%.

Studenti mají celkem tři pokusy (1 řádný, 2 opravné).

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (29.01.2024)
Sylabus -

Mírně pokročilí:

GRAMATIKA: past perfect; used to; question tags; noun suffixes; verbs+prepositions; reported speech

SLOVNÍ ZÁSOBA: success and achievements; state and society; films; the news and the press

Pokročilí:

GRAMATIKA: the third conditional; wish clauses; relative clauses; modals + the perfect infinitive

SLOVNÍ ZÁSOBA: work; making decisions; conflict; gadgets; regrets; relationships

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (29.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu -
80% docházka (jedna absence povolena), aktivní účast, psaní (bude upřesněno na prvním semináři)
Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (29.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK