PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk pro učitele – anglický jazyk - OPBZ1A013B
Anglický název: Foreign Language for Teachers – English
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / 132 (100)
letní:neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
PhDr. Marie Houšková
Vyučující: PhDr. Marie Houšková
Mgr. Petr Lašťovička
Neslučitelnost : OPBA3A011A, OPBA3A021A, OPBA4A011A, OPBA4A021A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)
Kurz je zaměřen na výklad a prohlubování znalostí studentů po střední škole se zaměřením na všechny jazykové dovednosti: poslech a konverzace (vyjádření postoje, názoru, nesouhlasu, atd.), gramatické struktury a rozšiřování aktivní slovní zásoby se zaměřením na školní prostředí. Studenti jsou uvedeni do problematiky praktického využití didakticko-metodologických postupů, způsobů testování, apod.). Různé způsoby praktického využití audio a video materiálů ve výuce. -docházka 70 procent -započtový test z probíraných jevů gram., lexikál. terminologie... minimum 70 procent (2 pokusy) -krátká seminár. práce: najít si odborný text, článek, video v původní podobě, ne české autory, ale rodilé mluvčí témata: dyslexie, dysgrafie, ADHD, autismus apod., podrobnosti v Moodle kurzu), vypsat užitečná slovní spojení s překladem (slov. zásobu k tématu - nepřekládat pomocí translatorů!) a tento text odprezentovat osobně v 2. polovině výuk. období semestru (cca 10 minut) Součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)

Doporučená literatura:

Cunningham, Sarah, Moor, Peter. Cutting Edge - Intermediate, 3rd Edition. Student´s book. Pearson Longman, 2013. ISBN 978-1447906520.

Cunningham, Sarah, Moor, Peter. Cutting Edge - Intermediate, 3rd Edition. Workbook plus CD. Pearson Longman, 2013. ISBN 978-1447906520.

McCarthy, Michael, O´Dell, Felicity. English Phrasal Verbs in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0521527279.

Murphy, Raymond. English Grammar in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1107539334.

Redman, Stuart. English Vocabulary in Use: Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 978-3125332331.

Turnbull, Joanna, Bradbery, Jennifer, Deuter, Margaret. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0194799485.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)
Obsah:
1. Introduction to various school systems.
2. Classroom interaction, Instructions, Test Instructions
3. Test and correcting it
4. Presentation and Making speech: introduction to vocabulary and grammar needed to give a good presentation/speech

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (09.09.2023)

-docházka 70 procent

-započtový test z probíraných jevů gram., lexikál. terminologie... minimum 70 procent (1 dodatečný pokus)

-krátká seminár. práce - osobní prezentace (písemný podklad odevzdat hned po prezentaci vyučující/mu)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK