PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Morfologie - OPBA3A011A
Anglický název: Morphology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: OPBZ1A013B, OKBZ1A013B
Je prerekvizitou pro: OPBA3A024A, OPBA3A021A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (18.05.2020)
Kurz seznamuje studenty se základními morfologickými kategoriemi současné angličtiny na pozadí gramatického systému češtiny. Zaměřuje se na vymezení a popis slovních druhů, zejména substantiv a sloves. Témata: 1. Úvod, základní terminologie; klasifikace slovních druhů a kritéria jejich třídění 2. Podstatné jméno: kategorie počitatelnosti a čísla 3. Podstatné jméno: kategorie rodu a pádu 4. Podstatné jméno: kategorie určenosti, determinátory 5. Sloveso: flektivní tvary sloves, pomocná a modální slovesa 6. Sloveso: kategorie osoby, čísla a času 7. Sloveso: kategorie způsobu a rodu 8. Sloveso: neurčité tvary slovesné 9. Přídavná jména a příslovce 10. Zájmena, kvantifikátory a číslovky 11. Předložky, spojky, citoslovce
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (18.05.2020)

BIBER, Douglas, Stig JOHANSSON, Geoffrey LEECH, Susan CONRAD and Edward FINEGAN. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman, 1999. ISBN 058223725-4.

BIBER, Douglas, Susan CONRAD, and Geoffrey LEECH. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. 5th ed. Harlow: Longman, 2006. ISBN 0-582-23726-2.

CARTER, Ronald and Michael MCCARTHY. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide: Spoken and Written English Grammar and Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-67439-5.

DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2211-0. Dostupná též z <http://www.mluvniceanglictiny.cz/>

DUŠKOVÁ, Libuše, Aleš KLÉGR, Markéta MALÁ a Pavlína ŠALDOVÁ. Morfologie současné angličtiny: sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3814-0.

GREENBAUM, Sidney and Randolph QUIRK. A Student's Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1991. ISBN 0-582-05971-2.

HUDDLESTON, Rodney D. and Geoffrey K. PULLUM. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-61288-3.

LEECH, Geoffrey N. Meaning and the English Verb. 3rd ed. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0582784574.

QUIRK, Randolph, Sidney GREENBAUM, Geoffrey LEECH and Jan SVARTVIK. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.ISBN-13: 978-0582517349.

SWAN, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0194420983.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK