PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie - OPBA3A021A
Anglický název: Phonetics and Phonology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA3A011A, OPBA3A012A
Je neslučitelnost pro: OPBZ1A013B, OKBZ1A013B
Je prerekvizitou pro: OPBA3A034A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (18.05.2020)
Cílem kurzu je představit a popsat fungování zvukové stránky anglického jazyka na segmentální a suprasegmentální úrovni. Výchozím akcentem je britský standard, průběžně jsou představovány i základní rysy americké standardní výslovnosti. V seminářích studenti trénují percepci a produkci problematických aspektů formou rozmanitých poslechových a výslovnostních cvičení a rozvíjejí transkripční dovednosti. Témata: 1. základní pojmy z fonetiky a fonologie 2. řečové orgány a tvorba řeči 3. samohlásková kvalita a kvantita 4. souhláskový systém anglického jazyka 5. alofonické variace 6. aspekty souvislé řeči 7. fonotaktická struktura anglické slabiky 8. fungování a umístění slovního přízvuku 9. samohlásková redukce a prominenční kontrast na slovní a větné úrovni 10. melodický inventář angličtiny a základní funkce intonace
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (18.05.2020)

ASHBY, Michael and John A. MAIDMENT. Introducing phonetic science. New York: Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-00496-1.

CRUTTENDEN, Alan and A. C. GIMSON. Gimson's pronunciation of English. 8th ed. New York: Routledge, 2014. ISBN 978-1-4441-8309-2.

PICKERING, Lucy. Discourse intonation: a discourse-pragmatic approach to teaching the pronunciation of English. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2018. ISBN 9780472030187.

ROACH, Peter. English phonetics and phonology: a practical course. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-71740-3.

SKARNITZL, Radek, Pavel ŠTURM a Jan VOLÍN. Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 9788024632728.

TENCH, Paul. Transcribing the sound of English: a phonetics workbook for words and discourse. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-16605-8.

UNDERHILL, Adrian. Sound Foundations. Oxford: Macmillan, 2005. ISBN 1-4050-6408-0.

VOLÍN, Jan. IPA-based transcription for Czech students of English. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0423-x.

WELLS, John C. Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Pearson Education, 2008. ISBN 9781405881180.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK