PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk pro učitele – anglický jazyk - OKBZ1A013B
Anglický název: Foreign language for teachers - English
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marie Houšková
Mgr. Petr Lašťovička
Neslučitelnost : OPBA3A011A, OPBA3A021A, OPBA4A011A, OPBA4A021A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (11.09.2021)
Kurz je zaměřen na výklad a prohlubování znalostí studentů po střední škole se zaměřením na všechny jazykové dovednosti: poslech a konverzace (vyjádření postoje, názoru, nesouhlasu, atd.), gramatické struktury a rozšiřování aktivní slovní zásoby se zaměřením na školní prostředí. Studenti jsou uvedeni do problematiky praktického využití didakticko-metodologických postupů, způsobů testování, apod.). Různé způsoby praktického využití audio a video materiálů ve výuce. Tématické okruhy: 1. Introduction to various school systems. 2. Classroom interaction, Instructions, Test Instructions 3. Test and correcting it 4. Presentation and Making speech: introduction to vocabulary and grammar needed to give a good presentation/speech
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (14.09.2021)

MOODLE materiály: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8477

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (11.09.2021)

Cunningham, Sarah, Moor, Peter. Cutting Edge - Intermediate, 3rd Edition. Student´s book. Pearson Longman, 2013. ISBN 978-1447906520

Cunningham, Sarah, Moor, Peter. Cutting Edge - Intermediate, 3rd Edition. Workbook plus CD. Pearson Longman, 2013. ISBN 978-1447906520

McCarthy, Michael, O´Dell, Felicity. English Phrasal Verbs in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0521527279

Murphy, Raymond. English Grammar in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1107539334 

Redman, Stuart. English Vocabulary in Use: Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 978-3125332331

Turnbull, Joanna, Bradbery, Jennifer, Deuter, Margaret. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0194799485

Aktuální doplňkové materiály

Moodle

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (10.09.2023)

-docházka 70 procent
-započtový test z probíraných jevů gram., lexikál. terminologie... projít na 70
procent (1 dodatečný pokus)
-krátká seminár. práce: najít si odborný text, článek, video v původní
podobě, ne české autory, ale rodilé mluvčí
 (témata: dyslexie, dysgrafie, ADHD, autismus apod.)
 1-2 A4, vypsat užitečná slovní spojení s překladem (slov. zásobu k
tématu - nepřekládat pomocí translatorů!)
a tento text odprezentovat v 2. polovině výuk. období

Součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (10.09.2023)

-docházka 70 procent
-započtový test z probíraných jevů gram., lexikál. terminologie... projít na 70
procent (1 dodatečný pokus)
-krátká seminár. práce: najít si odborný text, článek, video v původní
podobě, ne české autory, ale rodilé mluvčí
 (témata: dyslexie, dysgrafie, ADHD, autismus apod.)
 1-2 A4, vypsat užitečná slovní spojení s překladem (slov. zásobu k
tématu - nepřekládat pomocí translatorů!)
a tento text odprezentovat v 2. polovině výuk. období

Součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK