PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Propedeutika spec. pedagogiky - OK0218099
Anglický název: Propedeutics of Special Education
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Korekvizity : OK0218111, OK0218112, OK0218411
Záměnnost : OBSP18099, OBSP18799
Je korekvizitou pro: OK0218250, OK0218140, OK0218003, OK0218001, OK0218004, OK0218112, OK0218111, OK0218901, OK0218044, OK0218411
Je neslučitelnost pro: OBUZ18044, OKBUZ18044, O01218099, OBUZ18V044, OKBUV18044
Je prerekvizitou pro: OK0218299, OK0218240, OK0218006, OK0218042, OK0218041, OK0218220, OKPP18004, OKPP18006, OKPP18005, OK0218311, OK0218314, OK0218401, OK0218513, OK0218312, OK0218218, OK0218117, OK0218116, OK0218115, OK021801, OK0218114, OK021809, OK0218113, OK0218109, OK0218005, OK021804, OK0218402, OK0218313, OK0218280
Je záměnnost pro: OBSP18799
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (10.05.2007)
Přehled vývoje oboru. Současné pojetí speciální pedagogiky, systém péče o postižené, srovnání se zahraničím, možnosti integrace, legislativa. Základní terminologie, kategorie, metody a diagnostika ve speciální pedagogice. Etiologie, klasifikace jednotlivých poruch, možnosti nápravy. Vývoj a současný stav institucionální a komunitní péče. Prevence, poradenský systém ve spec.pedagogice, ucelená rehabilitace. Poznatky z oblasti sociologie a etiky pro pomáhající profese. Pracovně právní ochrana v pomáhajících profesích.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (10.05.2007)

jANKOVSKÝ,J.: Etika pro pomáhající profese.Praha. Triton,2003. ISBN 80-7254-329-6

Michalík, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: UP, 1999. ISBN-80-7067-981-6.

Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. ISBN-80-85931-65-6.

VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0698-5.

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-866633-07-1.

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-866633-08-X.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (10.05.2007)
Úkoly k samostudiu:

Srovnejte současné pojetí speciální pedagogiky s pojetím speciální pedagogiky v historickém kontextu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK