PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy psychologie - OK0218003
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (250)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Korekvizity : OK0218099
Záměnnost : OBPP13003, OKBPP13003
Je prerekvizitou pro: OK021804, OKPP18004
Je záměnnost pro: OKBPP13003, OKBPP14003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2009)
Kurz uvádí do psychologického diskurzu, seznamuje s psychologií jako samostatnou disciplínou, věnuje se základním tématům z obecné psychologie a psychologie osobnosti, ukazuje vývoj psychologického myšlení.
Literatura
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2009)

Kassin, S. M.: Psychologie. Computer Press, Brno 2007.

Kern, H.: Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.

Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Academia, Praha 2003.

Plháková,A.: Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2005.

Plháková, A.: Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006.

Sylabus
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2009)

Cílem kurzu je seznámit studující s odborným psychologickým diskurzem, který v následujících kurzech bude aplikován na pedagogickou realitu.

V rámci kurzu bude představena psychologie jako samostatná vědní disciplína, ukázána její metodologie a vztah k ostatním oborům. Důraz přitom bude kladen na odlišení laického a vědeckého pohledu na prožívání a chování člověka.

Kurz se bude věnovat především základním pojmům z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou klíčové pro následné porozumění specifikům dětí školního věku a výkonu učitelského povolání.

Osvojení psychologické perspektivy vůči uvedeným pojmům bude podpořeno základním uvozením historického vývoje psychologického poznání.

Kurz bude věnován následujícím tematickým okruhům:

1. vymezení psychologie, psychologické disciplíny, metodologie psychologických výzkumů

2. osobnost, struktura osobnosti, já, identita

3. myšlení a vnímání

4. jazyk a řeč

5. emoce, temperament

6. motivace, vůle

7. základní přehled psychologických škol a směrů: psychoanalýza, gestaltpsychologie, behaviorismus, kognitivní psychologie, humanistická psychologie, postmoderní psychologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK