PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Operační systémy a počítačové sítě I. - OB2319462
Anglický název: Operating Systems and Computer Networks I.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Stejskal
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319363
Záměnnost : OB2319452
Anotace -
Poslední úprava: STEJSKAL/PEDF.CUNI.CZ (11.12.2014)
Posláním studijního předmětu Operační systémy a počítačové sítě I. je uvést studenty do obecné problematiky operačních systémů osobních počítačů, seznámit je se základními principy činnosti operačních systémů, poukázat na odlišnosti různých operačních systémů osobních počítačů a uvést studenty do základů problematiky počítačových sítí. Cíl tohoto předmětu tudíž spočívá v osvojení základních teoretických poznatků a praktických dovedností potřebných pro práci na osobních počítačích pod různými operačními systémy, a to s využitím systémových prostředků a nástrojů, které jsou uživateli běžně k dispozici. Studenti se obeznámí s operačními systémy MS-DOS, Windows 7,8.1 Linux a sítěmi pracujícími s protokoly TCP/IP.
Literatura
Poslední úprava: STEJSKAL/PEDF.CUNI.CZ (19.01.2012)
 • ČERNÝ, L. MS-DOS prakticky 6.0. České Budějovice : KOPP, 1997.
 • STANEK, W. Microsoft Windows XP professional, Kapesní rádce administrátora, 2.aktualizované vydání. Brno : Computer Press, 2006.
 • KORBAŘ, F. a kol.. Operační systémy - cvičení. Praha : FEL ČVUT, 1993.
 • MINASI, M. IBM PC - velký průvodce hardware. Praha, Grada, 2002.
 • PETRLÍK, L. Jemný úvod do systému Unix. České Budějovice : KOPP, 1997.
 • SHAH, S. Administrace systému Linux. Praha : Grada, 2002.
Sylabus
Poslední úprava: STEJSKAL/PEDF.CUNI.CZ (26.01.2012)

OPERAČNÍ SYSTÉMY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ

 

 • Základní pojmy a orientace v problematice
 • Rozdělení operačních systémů podle různých kriterií
 • Základní teoretické modely
 • Charakteristika a základní vlastnosti jednotlivých typů operačních systémů

 

MS-DOS

 

 • Historie, základní charakteristika a vlastnosti
 • Systémové soubory io.sys, msdos.sys, command.com a jejich význam
 • Konfigurace a inicializace (config.sys a autoexec.bat)
 • Znaková a bloková zařízení (označení, použití)
 • Souborový systém, adresářová struktura, cesty
 • Princip mazání a obnovení souborů
 • Interní a externí příkazy - přehled, syntaxe, použití
 • Dávkové zpracování - Batch Processing, systémové proměnné

 

WINDOWS

 

 • Základní charakteristika, vlastnosti
 • Soubor msdos.sys a jeho význam pro chování OS
 • Souborový systém, adresářová struktura, fat16, fat32, vfat, ntfs
 • Nástroje pro administraci souborových systémů
 • Ovládací panel
 • Instalace a deinstalace nového hardware
 • Instalace a deinstalace programového vybavení
 • Nastavení prostředí a vzhled
 • Princip mazání a obnovování souborů
 • Počítačová síť v prostředí Windows
 • Registry a jejich umístění, program regedit, bitově orientované registry

 

UNIX, LINUX

 

 • Základní charakteristika, vlastnosti, historie
 • Jádro operačního systému, jeho parametry a konfigurace
 • Shell - druhy, nastavení
 • Souborový systém, adresářová struktura, práce se soubory a adresáři
 • Regulární výrazy
 • Příkazy pro práci se soubory a adresáři
 • Řetězení příkazů a přesměrování standardního vstupu/výstupu
 • Uživatelé a práva v unixovém prostředí, souvisejíci příkazy
 • Filtry
 • Jednoduchý editor vi a řádkový editor sed
 • Scripty v unixu
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: STEJSKAL/PEDF.CUNI.CZ (11.12.2014)

Aktivní účast, závěrečný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK