PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Operační systémy a počítačové sítě II. - OB2319562
Anglický název: Operating Systems and Computer Networks II.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319462
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (02.10.2012)
Předmět Operační systémy a počítačové sítě II. je základním předmětem obsahové oblasti studijního oboru zaměřené na problematiku koncepce, funkcí a využití lokálních i rozlehlých, datových a přenosových počítačových sítí. Předmět poskytuje úvod do problematiky počítačových sítí jak po stránce technické, tak i po stránce protokolové. Studenti se také obeznámí se základními poskytovanými službami. Cílem předmětu je studenty vybavit příslušnými vědomostmi a kompetencemi v rozsahu přednášené látky v základních tematických okruzích týkajících se sítí LAN a WAN.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (02.10.2012)
  • FOROUZAN, B. TCP/IP Protocol Suite. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2009.
  • KÁLLAY, F., PENIAK, P. Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace (2. vydání). Praha : Grada, 2003.
  • KUROSE, J. F. Computer networking :a top-down approach featuring the Internet. 3rd ed. Boston : Addison-Wesley, 2005.
  • PUŽMANOVÁ, R. TCP/IP v kostce. České Budějovice : Knopp, 2004.
  • STALLINGS, W. Local and metropolitan area networks. 6th ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000.
  • ZANDL, P. Bezdrátové sítě WiFi: Praktický průvodce. Brno : Computer Press, 2003.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (02.10.2012)

·        Komunikační kanál, modulace, kódování, propustnost, vlastnosti přenosové cesty, reálná přenosová media.

·        Referenční model ISO/OSI s přehledem používaných přenosových protokolů

·        Vlastnosti sítě, chování sítě při změnách zátěže, řízení toku.

·        Zajištění integrity dat, detekce chyb. Vícenásobný přístup, přístupové metody.

·        Sítě LAN - historie, ArcNet, Token Ring, Ethernet, přístupová metoda CSMA/CD, hierarchická struktura sítě, kolizní doména, aktivní síťové prvky. Univerzální architektura TCP/IP, vrstvy, protokoly, standardy.

·        Bezpečnost sítě, terminologie, metody útoku a ochrana proti nim.

·        Omezení přístupu, přístupové seznamy, firewall, překlad adres NAT, intranet. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (29.09.2014)

Zápočet

  • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů
  • Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou písemného testu

Zkouška

  • Prokázání dostatečné hloubky vědomostí ve vybraném tématu z oblasti zaměření předmětu formou ústní zkoušky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK