PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Informační systémy - OB2319561
Anglický název: Information systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319462
Záměnnost : OB2319563
Anotace -
Poslední úprava: PROKYSEK/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2012)
Hlavním cílem předmětu je rozvinout u studentů schopnost analyzovat, dekomponovat, navrhovat a implementovat rozsáhlé informační systémy realizované informačními a komunikačními technologiemi. Důraz je kladen na schopnost nahlížet systém z pohledu toků dat a tyto toky adekvátním způsobem vizualizovat ve formě data-flow diagramů (DFD) a UML schémat. Předmět dále seznamuje studenty s obecnými principy řízení projektů a nástroji pro počítačovou podporu řízení projektů zahrnujících analýzu, plánování, stanovení rozpočtu, navržení časové osy, řízení lidských a materiálových zdrojů. Obsah předmětu pokrývá příslušnou teorii a strategie metod návrhu informačních systémů a modelování jejich funkcí. V praktických cvičeních studenti analyzují a modelují příklady z oblasti nekomerční, jako je školství, zdravotnictví a státní správa, ale též z oblasti bankovnictví, obchodu či výroby. Po ukončení předmětu by měli studenti být schopni jasně definovat cíle informačního systému, vytvořit jeho dokumentaci (zadání projektu, studie proveditelnosti, časový plán, vývojový diagram, PERT mapy, systémová analýza, životní cyklus projektu, koordinace činností členů týmu), monitorovat průběh a změny vývoje systému projektu, řešit problémy a modifikovat projekt a projektovou dokumentaci.
Literatura
Poslední úprava: PROKYSEK/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2012)

ADAMEC, F. Řízení projektů pomocí Projekt 2000. Praha : Grada Publishing, 2000.

FRENZEL, C. W. Management of Information Technology. Cambridge : International Thomson Publishing, 1996.

SPINNER, M. P. Improving project management skills & techniques. NY : Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1988.

HAUSMANN, O. a kol. Řízení projektu IS. Praha : VŠE, 1997.

MCCARTHY, J. Softwarové projekty. Praha : Computer Press, 1999.

RICHTA, K., SOCHOR, J. Softwarové inženýrství. Praha : ČVUT, 1996.

Sylabus -
Poslední úprava: PROKYSEK/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2012)

Teorie a metody návrhu IS

Modelování IS

Studie proveditelnosti

Vývojové diagramy

Systémová analýza

Životní cyklus projektu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK