PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Databázové systémy - OB2319563
Anglický název: Database systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319462
Záměnnost : OB2319561
Anotace -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)
Studijní předmět Databázové systémy je určen pro tříletý bakalářský studijní obor Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání ve studijním programu B 7507 Specializace v pedagogice. Tento povinně volitelný předmět je v modelovém učebním plánu daného studia zařazen do 5. semestru s dotací 1/1 hodiny týdně. Studijní předmět Databázové systémy je uzavřen zápočtem a zkouškou a je ohodnocen 4 kredity.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)

Posláním předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů, jejich teorií a principy jejich návrhu. Obsahem kurzu je několik pohledů na databázovou technologii, z nichž hlavní důraz je kladen na datové modelování a datovou analýzu. Předmět rozkrývá problematiku různých architektur přístupu k datům, relačního modelu dat, E-R modelu, normalizace, datových skladů, distribuovaných databází a znalostních bází.

V praktické části si studenti procvičují teoretické poznatky z oblasti návrhu a implementace databází transformacemi datových modelů do relačních schémat databází založených na standardech SQL. Součástí předmětu je též seznámení se základními úkony správce databázových serverů, jejich zpřístupnění uživatelům a dalším službám, jejich zabezpečení a automatické zálohování dat.

Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

Publikace

 • CODD, E. F. A Relational Model for Large Shared Data Banks. In CACM, 13, 6, June 1970.
 • CONNOLY,T., BERG, C.,STRACHAN, A. Database Systems. New York: Addison-Wesley Publisher, 1996.
 • DATE, C. J. Relational Databases: Selected Writings. Boston: Addison Wesley Publ. Comp., 1986.
 • POKORNÝ, J., VALENTA, M. Databázové systémy. Praha: ČVUT, 2013.
 • ŠEDA, M.  Databázové systémy. Brno: VUT, 2002,
  Dostupný z URL: <http://www.uai.fme.vutbr.cz/~mseda/DBS02_BS.pdf>.
 • ROMAN, S. Návrh a programování databází. Praha: Computer Press, 2000.
 • MASLAKOWSKI, M. Naučte se MySQL za 21 dní. Praha ComputerPress, 2001.

 Další zdroje

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)
 • Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou testu
 • Prokázání způsobilosti v návrhu a tvorbě databázového systému a aplikace příslušných dotazů podle zadání.

Zkouška bude realizována v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou

Sylabus
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)

PRINCIPY DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ
 • Historie zpracování dat, ruční přístup, zpracování hromadných dat, databáze
 • Databázová technologie, systémy řízení báze dat
 • Charakteristika dat v databázích
 • Architektury DB systémů, ochrana dat, přístupy uživatelů

DATABÁZOVÉ MODELY
 • Konceptuální modelování,
 • Entitně relační konceptuální model
 • Relace mezi entitami 1:1, 1:N, M:N
 • Relační konceptuální model

NÁVRH DATABÁZE
 • E-R diagramy, entity, vztahy, identifikační klíče
 • Datové typy a vlastnosti atributů

JAZYK SQL
 • Příkazy pro vytvoření databáze a entit a jejich odstranění
 • Změna názvu entity a typu atributů
 • Příkazy pro záznam a změnu a odstranění hodnot
 • Dotazy pro vypsání struktury a sady záznamů

NORMALIZACE DATABÁZE
 • Funkční závislosti a Armstrongova pravidla
 • Normální formy báze dat a schémat relací
 • Kritéria pro návrh relačního schématu databáze
 • Dekompozice a syntéza
 • Diskuse k normalizaci a její význam

GUI PROSTŘEDÍ PRO PŘÍSTUP K DB    
 • Client-server aplikace
 • Získání a zpracování dat z DB serveru
 • Grafická interpretace dat

SPRÁVA DATABÁZOVÉHO SERVERU
 • Důležité parametry serveru a jejich konfigurace
 • Správa uživatelů databází, konfigurace přístupových práv
 • Systémové funkce pro správu serveru

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)
 • Aktivní práce ve výuce, jejímž výsledkem je portfolio zdrojových kódů funkčních aplikací a konceptuálních návrhů databází.
 • Zpracování zápočtové práce ve formě funkční aplikace s administračním rozhraním. Není-li specifikováno v zadání jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě uvedených informačních zdrojů a volně šiřitelných komponent.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK