PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vývoj aplikací v objektovém prostředí B - OB2319318
Anglický název: Object Oriented Application Development B
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319218
Anotace
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)
Cílem předmětu je rozvinutí praktických dovedností v programování s důrazem na základy objektového programování a programování v desktopovém prostředí OS Windows a poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků. Předmět tvoří zároveň podklad pro výuku v řadě navazujících předmětů využívajících objektové principy.
Literatura
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)

·          BUCKNALL, J. The Tomes of Delphi: Algorithms and Data Structures. Julian M Bucknall, 2012.

·          CANTÚ, M. Myslíme v jazyku Delphi 7. Praha : Grada, 2003.

·          CANTÚ, M. Delphi XE Handbook: A Guide to New Features in Delphi X. CreateSpace, 2011.

·          PÍSEK, S. Začínáme programovat v Delphi. Praha : Grada Publishing, 2002.

·          PÍSEK, S. Delphi (praktické příklady). Praha : Grada Publishing, 2002.

Sylabus
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)

Obsahem předmětu je teorie a praxe:

  • objektového přístupu k datům,
  • objektového programování,
  • formálních vyjadřovacích,
  • algoritmických a komunikačních počítačových prostředků a systémů
  • použití počítačových vývojových programátorských aplikací
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK