PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy informační technologie - OB2319113
Anglický název: Introduction to ICT
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Záměnnost : OB2319103
Anotace -
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2010)
Posláním studijního předmětu Základy informační technologie je vybavit studenty celkovou způsobilostí pro efektivní práci s textovými a numerickými informacemi s využitím základních editačních aplikací.
Literatura
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2010)
 • LEIPERT, J., aj. S počítačem do Evropy. Brno : Computer Press, 2007.
 • PECINOVSKÝ, J. MS Word 2007 Hotová řešení. Brno : Computer Press, 2009.
 • PECINOVSKÝ, J. MS Office 2007 Podrobný průvodce. Praha : Grada Publishing, 2007.
 • PECINOVSKÝ, J. MS Word 2007 Podrobný průvodce. Praha : Grada Publishing, 2007.
 • PECINOVSKÝ, J. MS Excel 2007 Podrobný průvodce. Praha : Grada Publishing, 2007.
 • RAMBOUSEK, V. a kol. Práce s počítačem. Praha : Fortuna, 2004.
 • elektronická podpora patřičným kurzem na http://moodle.pedf.cuni.cz
Sylabus -
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2010)

OSOBNÍ POČÍTAČ

 • Informace, informační technologie, elektronické informace
 • Technické a programové vybavení osobních počítačů
 • Hlavní části osobního počítače, paměti počítače, vstupní a výstupní zařízení

OVLÁDÁNÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE

 • Základní uživatelské dovednosti, spouštění, vypínání a restart počítače, přihlášení do lokální sítě, práce s klávesnicí a myší, rozložení kláves
 • Základy práce v prostředí operačního systému, spouštění, přepínání a ukončování programů, práce s oknny, využití schránky
 • Souborový systém, správa souborů, práce se soubory a adresáři, jméno a extenze, zástupné znaky, základní využití souborových manažerů

PRÁCE V LOKÁLNÍCH A VZDÁLENÝCH POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH

 • Orientace ve struktuře a funkcích počítačových sítí LAN a WAN
 • Internet jako informační a komunikační prostor, e-komunikace, IP telefonie, instant messaging
 • WWW, vyhledávání informací a získávání dat, prostředí a funkce moderního web prohlížeče, součinnost s kancelářskými aplikacemi

ZPRACOVÁNÍ TEXTOVÝCH, GRAFICKÝCH A ČÍSELNÝCH DAT

 • Elementaristika elektronického textu, řetězec znaků, formátovací znaky, logická stavba dokumentu
 • Tvorba a editace textového dokumentu v prostředí moderního textového editoru, formát znaku, odstavce, stránky, oddílu, dokumentu
 • Práce s šablonou, styly, osnovou, odrážky a číslování, základní vyhledávání a nahrazování, kontrola pravopisu, záhlaví a zápatí, číslování stránek
 • Integrace objektu do textu, vložení symbolu, textového pole, obrázku, tabulky, tvorba vektorové grafiky, zpracování a třídění v seznamu a tabulce
 • Strukturované dokumenty, citační norma, odkazy, obsah dokumentu, rejstřík a seznamy, konverze, export a tisk dokumentu

PRÁCE V TABULKOVÉM KALKULÁTORU

 • formát a obsah buňky, práce s listem, sešitem
 • základní techniky práce, úchyt, adresace relativní a absolutní
 • podmíněné formátování, základní typy grafů (výsečový, sloupcový/skládaný, spojnicový, bodový XY)
 • vkládání funkcí, vnořování funkcí, rychlé funkce
 • logické funkce KDYŽ, COUNTIF; ZAOKROUHLIT, RANK
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je úspěšné absolvování dvou průběžných testů a případné autorské obhajoby patřičného řešení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK