PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Administrace operačních systémů I. - OB2319411
Anglický název: Administration of Operating Systems I.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI2I111A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Stejskal
PhDr. Jan Víšek
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319213
Záměnnost : OB2319403
Je prerekvizitou pro: OB2319613
Anotace -
Poslední úprava: VISEK/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2012)
Studijní předmět Administrace operačních systémů navazuje na předmět Operační systémy. Cílem studijního předmětu je seznámit studenty se základními obecnými principy administrace operačních systémů unixového typu, jejich vybraných služeb a technických stavebních prvků. V praktické části se studenti naučí instalovat a konfigurovat jednu z Linuxových distribucí, detailně se pak seznámí zejména s administrací uživatelských přístupů, konfigurací sítě a řešením různých problémových situací.
Literatura
Poslední úprava: VISEK/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2012)
  • KORBAŘ,F., ZEMÁNEK,P., LIMPOUCH,A. Operační systémy - cvičení. Praha : FEL ČVUT, 1993.
  • PETRLÍK, L. Jemný úvod do systému Unix. České Budějovice : KOPP, 1997.
  • SHAH, S. Administrace systému Linux. Praha :Grada, 2002.
  • SIEVER, E., ORAM, A. Linux v kostce. Brno : Computer Press, 2000.
  • SOBELL, M.. Linux Praktický průvodce. Brno : Computer Press. 2001.
  • < http://www.linux.cz/> - české stránky věnované OS Linux
  • < http://www.linuxdoc.org/> - Linux Documentation Project
  • < http://www.svethardware.cz/> - recenze, popisy, návody
  • < http://www.slackbook.org/> - základy OS Linux Slackware
Sylabus
Poslední úprava: VISEK/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2012)

Obecné principy instalace OS

Instalace Linux Slackware

Základní konfigurace Linux Slackware

Administrace uživatelských účtů

Diagnostika a řešení typických problemů s uživatelskými účty

Konfigurace sítí

Diagnostika a řešení typických problémů se sítí

Základy bezpečnosti 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK