PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní angličtina V - OPBA2A119A
Anglický název: Modern English V
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Vyučující: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA2A115A
Je prerekvizitou pro: OPBA2A121A
Je záměnnost pro: OB2301020
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)
Cílem předmětu je rozvoj jazykových dovedností studentů od úrovně C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky k úrovni C1+. Jde o pátý semestr šestisemestrálního kursu. Systematicky se pracuje s učebnicí a rozvíjejí se praktické dovednosti studentů v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a psaní se značným důrazem na správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu. Texty a nahrávky jsou všestranně analyzovány; studenti jsou stimulováni k jasnému formulování názoru k jejich obsahu i k jejich sumarizaci. Systematicky se rozšiřuje slovní zásoba, včetně kolokací, idiomů, frázových sloves a abstraktních pojmů. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému a jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o méně frekventované jevy vyskytující se v probíraných textech. Základní učebnice může být průběžně doplňována dalšími materiály doporučenými vyučujícím.
Deskriptory -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (10.09.2021)

Zatím nejsou přesné podmínky stanoveny.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (10.09.2021)

COURSEBOOK:
GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L. Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP, 2012. ISBN 978-0-19-470524-0.

VINCE, M. Language Practice for Advanced: Macmillan: 2014.  ISBN 1 405 00762 1. (used as a self-study reference book)

 

ADDITIONAL STUDY LITERATURE:

McCARTHY, M.; O´DELL, F. English Vocabulary in Use Advanced with CD-ROM: Vocabulary Reference and Practice. Cambridge: CUP, 2013 (2nd edition). ISBN 978-1107637764

HEWINGS, M.; HAINES, S. Grammar and Vocabulary for Advanced. Cambridge: CUP, 2015. ISBN 978-1107481114.

JONES, L. New Cambridge Advanced English. Cambridge: CUP, 1998. ISBN: 052162939X.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)

Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Zkoušku je možné skládat třikrát.

Tato má čtyři části:

  • Use of English
  • Listening
  • Reading
  • Writing

 

Minimální skóre pro úspěšné složení zkoušky je 70 %.

Část Writing/Psaní nesmí obsahovat více než tři gramatické chyby na úrovni B2 a nižší (viz standard Vantage dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; v případě více než 3 chyb je skóre za esej 0).

Podmínkou ke splnění předmětu je také docházka (80 % - max. 2 absence), aktivní účast na výuce a včasné odevzdání písemné práce zadané během semestru.

Zkouška je povinná pro všechny studenty oboru.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)

SYLLABUS:

  • unit 5: Safety and Danger          → week 1-3
  • unit 6: Health and Lifestyle        → week 4-6
  • unit 7: Science and Technology   → week 7-9
  • unit 8: Law and Order                → week 10-12
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK