PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Informatika - OB1319202
Anglický název: Informatics
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
PhDr. Jakub Lapeš
Prerekvizity : {OB1IT13, 1. sem., PV (OB1319105 nebo OB1319106)}, OB1319101
Anotace -
Poslední úprava: PROKYSEK/PEDF.CUNI.CZ (07.02.2014)
Cílem předmětu je poskytnout studentům širší přehled o základních oborech informatiky, které jsou východiskem pro další studium informačních technologií. Studijní předmět si klade za cíl vybudovat u studentů znalost obecných principů informatiky a schopnost orientace v terminologii. Obsahově se předmět orientuje na základní pojmy informační technologie, zpracování a kompresy dat, základy teorie konečných automatů, abstraktních model počítače a neuronové sítě.
Literatura
Poslední úprava: PROKYSEK/PEDF.CUNI.CZ (07.02.2014)

CORMEN, T.H. et al. Introduction to Algorithms. Cambridge, Mass : MIT Press, 1990.

Habiballa, H. Teoretické základy informatiky 1. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003.

Habiballa, H. Teoretické základy informatiky 2. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003.

CHYTIL, M. Automaty a gramatiky. Praha : SNTL, 1984,

KOLÁŘ, J. Teoretická informatika. Praha : ČIS, 1996.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (17.02.2014)

·     Příslušné vědomosti za všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů

·     Zkouška probíhá ústní formou.

Sylabus -
Poslední úprava: PROKYSEK/PEDF.CUNI.CZ (07.02.2014)

INFORMATIKA

·       Informatika jako vědní obor

·       Počítačové vědy

TEORIE INFORMACE

·       Informace, informační potřeba

·       Informační technologie

·       Informace a entropie

·       Přenos informací

KOMPRESE DAT

·       Ztrátové a bezztrátové algoritmy

·       Vlastnosti kompresních algoritmů

SAMOOPRAVNÉ KÓDY

·       Principy samoopravných kódů

·       Hodnocení samoopravných kódů

TEORIE KONEČNÝCH AUTOMATŮ

·       Konečný automat jako abstraktní stroj

·       Mealyho a Moorův automat

·       Implementace automatu

TURINGŮV STROJ

·       Abstraktní model Turingova stroje

·       Koncept asociativní paměti

VON NEUMANNOVO SCHÉMA POČÍTAČE

·       Blokové schéma VN počítače

·       Práce VN počítače

·       Porovnání s principem TS

UMĚLÁ INTELIGENCE

·       Úlohy umělé inteligence

·       Neuronové sítě

·       Algoritmy umělé inteligence

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK