PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Internetové technologie zpracování dat - OB1319403
Anglický název: Internet data processing technology
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 1. sem., PV (OB1319105 nebo OB1319106)}, OB1319202
Je prerekvizitou pro: OB1319602
Anotace
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)
Studijní předmět Internetové technologie zpracování dat je určen pro tříletý bakalářský studijní obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání ve studijním programu B 7507 Specializace v pedagogice (jednooborové studium). Tento povinný předmět je v modelovém učebním plánu daného studia zařazen do 4. semestru s dotací 1/2 za semestr. Předmět je uzavřen zápočtem a je ohodnocen 2 kredity.
Cíl předmětu
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)

Cílem studijního předmětu Internetové technologie zpracování dat je rozkrýt a analyzovat principy práce s digitálními daty v cloudovém prostředí a porovnat je s tradičním pojetím práce s digitálními informacemi v  prostředí lokálně instalovaných aplikací.

Logická posloupnost témat předmětu spočívá v navázání na předcházející předměty (Základy informačních technologií, Zpracování a prezentace dat na počítači) v oblasti pokročilejších technik při editaci textových, numerických a grafických informací a tyto analogicky demonstrovat a dále zkoušet v cloudovém prostředí.

Posláním předmětu je jednak nalezení paralel mezi tradičními a cloudovými technikami práce a objevení možností jejich kombinace, tak i udržení důrazu na principielních dovednostech s patřičnými typy digitálních informací s přirozeně se rodícím odstupem od závislosti na konkrétních hardwarových i softwarových platformách.

Literatura
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)

NETMAIL S.R.O. Vzdělávací portál Google Apps: learning site [online]. Praha, 2014 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: https://sites.google.com/a/netmail.cz/nmvzdelavaciweb/

MARTINKOVÁ, Anna. Cloudové služby a jejich aplikace do prostředí školy. Praha, 2013. Závěrečná práce. Univerzita Karlova V Praze Pedagogická Fakulta Centrum Školského Managementu.

LEIPERT, Jiří. The evolution of cloud platforms for learning. In: Information and Communication Technology in Education.: Proceedings. first, 2013. Ostrava: Repronis, 2013, s. 143-148. ISBN 978-80-7464-324-8.

VELTE, J., VELTE, A., ELSENPETER R.. Cloud Computing: Praktický průvodce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 304 s. EAN: 9788025133330.

SETÍKOVSKÁ, Blanka. Cloud Computing [online]. Praha: ČVUT, 2010. 71 s. Dostupné z: http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/images/c/c8/Dp_2010_setikovska_blanka.pdf. Diplomová práce. ČVUT, Fakulta elektrotechnická.

Informační zdroje a pracovní soubory v patřičném kurzu Moodle a Google Classroom

Sylabus
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMACÍ

·     Orientace v OS, LAN, základní typy a formáty

·     Princip elektronického textu - řetězec znaků, stylování, struktura

·     Dvoudimenzionální adresace informace, buňky, tabulka, relace

·     Bitmapová a vektorová grafika, 3D, prezentace a publikování

·     Dynamická data - slideshow, audio, video, animace

 

PRINCIPY CLOUDOVÉHO PROSTŘEDÍ

·     Prostředí webového prohlížeče, zásady práce s cloudovou informací, BYOD

·     URL, síťové služby, záložky, streaming, instantní komunikace

·     Vazba na účet, synchronizace, bezpečnost, dvoufázová autentizace

·     Nastavení účtu, rozšíření prohlížeče, síťový OS, bezpečné odhlášení

 

ORIENTACE V CLOUDOVÝCH SLUŽBÁCH

·     Princip a možnosti cloudového úložiště, propojení s aplikacemi, kvóta

·     Prostředky síťové komunikace (mail, chat, sociální sítě)

·     Prostředky síťové práce (office formáty, grafické a mediální editory)

·     Prostředky síťové kolaborace (sdílení, komentáře, revize, návrhy úprav)

·     Práce na sdíleném projektu (Formulář, myšlenkové mapy, diagram, role)

·     Publikování cloudových dat (tvorba a publikování informačního systému)

 

VYBRANÁ CLOUDOVÁ PROSTŘEDÍ

·     Google Apps pro vzdělávání - katederní doménové účty, přístup k úložišti

·     Elektronická podpora - propojení Moodle, Google Disk a Classroom

·     Další online office - 365 a One Drive, Zoho a Only Office, stream Libre Office

·     Komunity, Kruhy a Skupiny v G+, videokonference, realtime API

·     Časová osa projektu - sdílené kalendáře, Události, Hangouts

·     Propojení služeb v rámci Disku, domény, účtu a projektu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)

Požadavky k zápočtu

·     Aktivní práce v seminářích

·     Zpracování dílčích úkolů v jednotlivých tématech a zvolených referátů

·     Zpracování, včasné odevzdání a obhájení seminární práce dle zadání

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK