PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do architektury počítačů - OB1319104
Anglický název: Fundamentals of Computing Systems Architecture
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI1I102A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Lapeš
Je prerekvizitou pro: OB1319604
Je záměnnost pro: OKB1319104
Anotace -
Poslední úprava: LAPES/PEDF.CUNI.CZ (27.05.2013)
Poslání studijního předmětu Úvod do architektury počítačů spočívá v pochopení architektury a konstrukce počítačů PC, poznání principu činnosti jednotlivých částí PC, jejich specifik a funkčních možností,resp. rozvinutí příslušné způsobilosti pro studium odborné počítačové literatury a osvojení si různých způsobů získávání a využití aktuálních technických informací a dat v daném oboru. Úspěšné zvládnutí předmětu Úvod do architektury počítačů je nutnou podmínkou pro studium dalších návazných předmětů.
Literatura
Poslední úprava: LAPES/PEDF.CUNI.CZ (04.02.2014)

- BROOKS, CH. J. CompTIA A+ Exam Prep. Pearson Education, 2008.

- DEMBOWSKI, K. Mistrovství v hardware. Praha : Computer Press, 2009.

- MESSMER P., DEMBOWSKI, K. Velká kniha hardware. Praha : Computer Press, 2005.

- HLAVENKA J. a kol. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací. Praha : Computer Press, 1997.

- DEMBOWSKI, K. a kol. PC v tabulkách. Brno : UNIS publishing, 1997.

- MUELLER S. Osobní počítač. Brno : Computer Press, 2003.

- HORÁK J. BIOS a Setup. Praha : Computer Press, 2010 (2004).

- HLAVIČKA, J. Architektura počítačů. Praha : ČVUT, 2001.

- HORÁK, J. Hardware - učebnice pro pokročilé. Computer Press, 2007.

- HORÁK, J. Havárie počítače. Computer Press, 2006.

- KŘIVOHLÁVEK, J. Chlazení počítače. Computer Press, 2007.

- MEYER, M. Osobní počítač - názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Praha : Computer Press, 2006.

- MINASI, M. PC - velký průvodce hardwarem. Praha : Grada Publishing, 2002.

- MUELLER , S. Upgrading and Repairing PCs (19th Edition). Indiana: QUE, 2010.

- ROSENTHAL, M. Computer Repair with Diagnostic Flowcharts: Troubleshooting PC Hardware Problems from Boot Failure to Poor Performance. Foner Books, 2008.

- SOPER, M.E. MUELLER, S. PROWSE, D.L. CompTIA A+ Cert Guide. Pearson Education, 2010.

- GOOK, M. Hardwarová rozhraní - Průvodce programátora. Praha : Computer Press, 2006.

ŠNOREK, Miroslav. Připojování periferií k PC. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 303 s. ISBN 80-716-9146-1.

 

Technická dokumentace HW firem.

 

http://www.sharkyextreme.com/

http://www.tomshardware.com/

http://www.svethardware.cz/

http://pctuning.tyden.cz/

http://extrahardware.cnews.cz/

http://www.chip.cz/

http://www.root.cz/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: LAPES/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2014)

Zkouška

 • zkoušku je možno absolvovat až po úspěšném hodnocení závěrečné práce
 • první část zkoušky má charakter testu v rozsahu dovedností deklarovaných jednotlivými tématy tohoto kurzu, losování zadání probíhá v prostředí Moodle, výsledky neúspěšných zkouškových pokusů se mohou elektronicky archivovat. Navazující druhá část zkoušky je ústní - forma rozpravy např. nad testem, závěrečnou prací, případné doplňující otázky. Druhá část zkoušky může být absolvována až po úspěšném složení první části (testu)! Finální známka je výsledkem obou částí zkoušky.
Sylabus -
Poslední úprava: LAPES/PEDF.CUNI.CZ (21.09.2016)

- Technické a programové vybavení osobních počítačů - přehled, vývoj a historie
- Základy kybernetiky a automatizace, logické obvody, teorie automatů
- Architektura a konstrukce počítačů PC 
- Druhy počítačů, jejich vlastnosti a použití, počítačové skříně
- Napájení počítačů, konektory, kabeláž, chlazení 
- Mikroprocesory a jejich specifikace
- Spolupráce CPU s okolím, komunikace 
- Základní deska - čipové sady, sběrnice, systémové zdroje, bloková schémata 
- Vnitřní a vnější paměti - funkce, vlastnosti, specifikace a fyzické uspořádání
- Rozhraní v PC, periferní zařízení
- Mobilní a spotřební HW (notebooky, telefony, PDA, navigace ap.)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: LAPES/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2014)

Prezenční studium

 • účast na výuce, absence řešeny individuálně
 • aktivita v seminářích a v online podpoře kurzu (Moodle)


Zakončení předmětu
Závěrečná práce
 

 • vypracování závěrečné písemné práce a její včasné odevzdání (nahráním do Moodlu) - témata prací, forma zpracování a termín odevzdání bude upřesněn a zveřejněn během semestru (práce se neodevzdává e-mailem!)
 • odevzdané práce musí být výhradní autorskou prací studenta a elektronicky se archivují

Zkouška

 • zkoušku je možno absolvovat až po úspěšném hodnocení závěrečné práce
 • první část zkoušky má charakter testu v rozsahu dovedností deklarovaných jednotlivými tématy tohoto kurzu, losování zadání probíhá v prostředí Moodle, výsledky neúspěšných zkouškových pokusů se mohou elektronicky archivovat. Navazující druhá část zkoušky je ústní - forma rozpravy např. nad testem, závěrečnou prací, případné doplňující otázky. Druhá část zkoušky může být absolvována až po úspěšném složení první části (testu)! Finální známka je výsledkem obou částí zkoušky.

Ostatní

 • veškeré zprávy od vyučujícího jsou odesílány e-mailem na adresu studenta, kopie těchto zpráv naleznete v Moodle (sekce Zprávy a oznámení)
 • veškeré informace sdělí vyučující a/nebo jsou dostupné v příslušných sekcích kurzu v Moodlu
 • veškerá komunikace studujícího s vyučujícím je vedena elektronicky (Moodle, SIS, e-mail: jakub.lapes@pedf.cuni.cz) a v konzultačních hodinách
 • veškeré nestandardní a nesystémové záležitosti/situace se posuzují a řeší individuálně
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK