PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Digitální zpracování zvuku - OB1319402
Anglický název: Digital sound processing
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : OB1319104
Je prerekvizitou pro: OB1319506
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (24.01.2018)
Cílem předmětu Digitální zpracování zvuku je vybavit studenty teoretickými poznatky a praktickými zkušenostmi z oblasti práce se zvukem a zvukovým signálem, s programy a zařízeními zpracovávajícími zvuk, s programovými aplikacemi, a to s možnostmi aplikace v edukační sféře. Obsah předmětu navazuje zejména na poznatky z matematiky a elektřiny a je jedním z východisek pro Multimediální a hypermediální aplikace a Multimediální systémy. Kromě teoretických témat je součástí i cvičení, ve kterém studenti řeší samostatně úlohy z dané oblasti.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (04.02.2018)

Základní studijní literatura:

 • AUDACITY – program https://www.audacityteam.org/ a příslušné návody
 • JAROŠ, K. Zvuková technika. Písek: Filmová akademie Miroslava Ondříčka, 2012.
 • KLÍMA, M. Hudba a zvuk na počítači. Praha: Computer Press, 2002.
 • KOPECKÝ, P. Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. Praha: AMU, 2008.
 • KŘÍŽ, M. Zvuk na PC. Praha: Mobil Media, 2002.
 • POKORNÝ, M. Digitální technologie ve výuce. 2. díl. Kralice na Hané: Computer Media, 2009.
 • URBAN, O. Instrumentář elektroakustického zvuku. Praha: AMU, 2008.
 • VRZAL, M. Střih záznamu hudby. Praha: AMU, 2008.
 • WIRSUM, S. Abeceda nf techniky. Praha: BEN, 2002.
 • materiály v kurzu moodle: http://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=1108

Doporučená studijní literatura:

 • BRTNÍK, B. Elektrické obvody v příkladech. Praha: BEN, 2010.
 • ČEŠKOVÁ, M. Hudba na počítači. Praha: Grada, 2003
 • DOLEČEK, J. Základy elektroniky, ideální a reálné prvky, Praha: BEN, 2007
 • GUÉRIN, R. Velká kniha MIDI: standardy, hardware, software. Brno: Computer Press, 2004.
 • GRACE, R. Hudba a zvuk na počítači. Musitronika. Praha: Grada, 2000.
 • CHALUPA, R. Fotografie, hudba a video ve Windows XP. Brno: Computer Press, 2004.
 • LONG, B., SCHENK, S. Velká kniha digitálního videa. Brno: CP Books, 2005.
 • OTČENÁŠEK, Z. O subjektivním hodnocení zvuku. Praha: AMU, 2008.
 • ROUBAL, P. Fotografie, hudba a video ve Windows Vista. Brno: Computer Press, 2007.
 • SYROVÝ, V. Hudební zvuk: příspěvek k teorii zvukové tvorby. Praha: AMU, 2009.
 • TOMAN, K. Reproduktory a reprosoustavy II. Karviná: Dexon, 2010.

 

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (04.02.2018)

Elementární POJMY a vlastnosti

·        Fyzikální vlastnosti zvuku (vznik zvuku, vlnění, intenzita, výkon …)

·        Hudební vlastnosti zvuku (tón, kmitočtové vlastnosti, harmonické signály …)

·        Vnímání zvuku člověkem (sluch, subjektivní vjem, působení zvuku …)

·        Grafická znázornění kmitočtových a prostorových charakteristik

Elektrické zpracování zvukového signálu

·        Přenosy, dvojbrany, útlum, filtry

·        A/D a D/A převodníky, operační zesilovače

·        Zesilovače, korekční a výkonové zesilovače, integrované obvody

Zvuková a hudební data

·        Zvuk a zvukové formáty

·        Signály a průběhy

·        Měření zvuku

Technická zařízení a prvky, vlastnosti a použití

·        Zvuková linka, propojování zařízení, vlastnosti komerčních zařízení

·        Vstupní - mikrofony, diktafony, gramofony, další přenosná zařízení

·        Zařízení zpracovávající signál - zesilovače, zvukové karty, mixážní zařízení, zvukové procesory, sekvencery

·        Výstupní - reproduktory, sluchátka

·        Poslechové prostředí

Zvukové editory

·       zvukové editory a jejich užití

·       práce s editorem AUDACITY - střih zvuku, zvukové efekty

Aplikace související se zpracováním zvuku a hudby

·        Programy pro nahrávání, přehrání, vizualizaci

·        Zvukové a hudební aplikace (MIDI, ladička, metronom, notátor, zvukový generátor, sekvencer …)

·        Specifika OS a jejich aplikací

·        Zdroje zvukových a hudebních signálů, teoretických informací a metodických námětů

PRAKTICKÉ ČINNOSTI A VYUŽITÍ VE VZDĚLÁVáNÍ

·        Typické postupy při nahrávání, přehrávání, úpravě zvuku

·        Zvuk a hudba ve vzdělávání, příklady metod a aplikací

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (04.02.2018)

Požadavky k zápočtu

- aktivní práce ve výuce včetně zpracování cvičení a řešení příkladů, využívání prostředí moodle pro předmět,
- zpracování a odevzdání zadaných úkolů z výuky,
- zpracování a odevzdání seminární práce (témata a náležitosti jsou upřesněny ve výuce) a její úspěšná obhajoba,
- úspěšné absolvování závěrečného testu.

Zápočet nebude udělen, jestliže úkoly budou odevzdány po termínu nebo budou zpracovány v nevyhovující kvalitě, a dále pokud u závěrečného testu bude dosaženo nevyhovující úrovně (hodnocení v testu "dostatečně").

Celková klasifikace odpovídá kvalitě všech odevzdaných prací (včetně obhajoby seminární práce) s důrazem na závěrečný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK