PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vstupně výstupní komunikace - OB1319604
Anglický název: I/O Communication
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 6 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Vladimír Svoboda
PhDr. Jakub Lapeš
Vyučující: PhDr. Mgr. Vladimír Svoboda
Prerekvizity : OB1319104
Anotace -
Poslední úprava: LAPES/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2016)
Posláním studijního předmětu Vstupně výstupní komunikace je rozšířit poznatky a prohloubit kompetence v oblasti technického vybavení počítačů PC a v návaznosti na předchozí předměty, především pak studijní předmět Úvod do architektury počítačů, rozšířit u studentů znalosti ze vstupně výstupních zařízení PC, včetně volby a nastavování příslušných zařízení a poznání jejich specifik a funkčních možností. Úspěšné zvládnutí předmětu Vstupně výstupní komunikace je podmínkou pro studium dalších návazných předmětů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (15.01.2018)

- MALÝ, Martin. Arduino: měříme a zobrazujeme fyzikální veličiny. Root.cz [online]. Internet info, 2010, 2.9.2010 [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/arduino-merime-a-zobrazujeme-fyzikalni-veliciny/

- Language reference. Arduino [online]. Arduino [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: http://arduino.cc/en/Reference/HomePage

- Examples. Arduino [online]. Arduino [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage

- BARRAGÁN, Hernando. Wiring [online]. c2003- [cit. 2014-01-27]. Dostupné z: http://wiring.org.co/

- ŠNOREK, Miroslav a Karel RICHTA. Připojování periferií k PC. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996, 303 s. ISBN 80-7169-146-1.

Arduino/Genuino. Dostupné na: <https://www.arduino.cc/>

Fritzing. Dostupné na: <http://fritzing.org/>

Totem. Dostupné na: <https://totemmaker.net/>

Sylabus
Poslední úprava: LAPES/PEDF.CUNI.CZ (17.12.2015)

Teoretická příprava

·        Vlastnosti obecného vstupně výstupního systému/zařízení

·        Hardware počítače, zaměření na sběrnici počítače

·        Pochopení adresových, datových a řídících částí sběrnice

·        Obsazení adresového vstupně výstupního prostoru

·        Problematika paralelního a sériového přenos dat včetně kvitovací komunikace (handshaking)

·        Hardwarová a softwarová přerušení, AD/DA převodníky

·        Seznámení s technickou a programátorskou realizací

·        Použití diskrétních elektronických součástek

·        Druhy modulací a aplikace PWM

·        Algoritmické konstrukce a programování modulu Arduino

·        Syntaxe jazyka Wiring

·        Práce s rozšiřujícími knihovnami a moduly (shieldy)

 

Praktické výstupy

·        Návrh a konstrukce vlastního obecného vstupně výstupního zařízení a jeho programová obsluha

·        Práce s vývojovým prostředím (IDE) modulu Arduino

·        Propojení Arduina s osobním počítačem

·        Jednoduchá zapojení s diskrétními prvky (diody, tranzistory)

·        Regulace výkonu stejnosměrného motoru pomocí PWM

·        Zapojení s dalšími IO

·        Zapojení se segmentovým displayem

·        Načítání a vyhodnocování vstupů pomocí Arduina

·        Měření fyzikálních veličin pomocí Arduina (a zobrazení na PC)

·        Zapojení s dalšími moduly (shieldy) pro Arduino

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: LAPES/PEDF.CUNI.CZ (17.12.2015)

Aktivní práce během jednotlivých seminářů, vytvoření, včasné odevzdání a obhajoba zápočtové práce ve formě samostatně vytvořeného projektu na předem zvolené téma s funkcionalitou odpovídající zaměření předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK