PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počítačové sítě I - OB1319302
Anglický název: Computer Networks I.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : OB1319104, OB1319203
Je prerekvizitou pro: OB1319502
Je záměnnost pro: OKB1319302
Anotace
Poslední úprava: STEJSKAL/PEDF.CUNI.CZ (11.12.2014)
Předmět Počítačové sítě je základním předmětem obsahové oblasti studijního oboru zaměřené na problematiku koncepce, funkcí a využití lokálních, resp. rozlehlých, datových a přenosových počítačových sítí. Cílem předmětu Lokální počítačové sítě je seznámit studenty především se základními teoretickými východisky tvorby a struktury počítačových sítí, jejich službami a technickými stavebními prvky. Součástí předmětu je též uvedení do základních praktických dovedností při správě sítí v nejvíce používaných NOS včetně důležité problematiky jejich zabezpečení.. Mezi probíraná témata patří základní pojmy a rozdělení počítačových sítí, topologie sítí, vrstvové modely OSI a TCP/IP, protokoly TCP/IP, IPX/SPX, netBEUI a další, přenosová média, adresace, síťové protokoly a směrování v počítačových sítích, dokumenty RFC, aktivní prvky ve struktuře počítačových sítí, charakteristika NOS (Novell Netware, Windows 7/8.1, OS Unixového typu), klientská řešení v obvyklých OS, základní principy správy, zabezpečení, konfigurace a obsluhy NOS a příslušného klientského softwaru.
Literatura
Poslední úprava: STEJSKAL/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2014)

AHMAD, D. R. M. et al. Hack proofing your network. 2nd ed. Rockland : Syngress, 2002.

Le BOUDEC, J.-Y., THIRAN, P. Network calculus : A theory of deterministic queuing systems for the Internet. Berlin : Springer, 2001.

DOSTÁLEK, L., KABELOVÁ, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha : Computer Press, 1999.

HELD, G., JAGANNATHAN, S. R. Practical network design techniques : a complete guide for WANs and LANs. 2nd ed. Boca Raton : Auerbach, 2004.

JANEČEK,J., BÍLÝ,M. Lokální sítě. Praha : ČVUT, 1997

JIROVSKÝ, V. Vademecum správce sítě. Praha : Grada, 2001.

KÁLLAY, F., PENAK, P. Počítačové sítě a jejich aplikace. Praha : Grada Publishing, 2000.

LIOY, A., MAZZOCCHI, D. (Ed.) Communications and multimedia security : advanced techniques for network and data protection : 7th IFIP-TC6 TC11 International Conference, CMS 2003, Torino, Italy, October 2-3, 2003 : proceedings. Berlin : Springer, 2003.

McCABE, J. D. Network analysis, architecture and design. 2nd ed. San Francisco : Morgan Kaufmann, 2003.

PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno : Computer Press, 1997.

WILKINSON, N. Next generation network services : technologies and strategies. Chichester : Wiley, 2002.

ZHOU, J., YUNG, M., HAN, Y. (Ed.). Applied cryptography and network security, ACNS 2003, Kunming, China, October 16-19, 2003 : proceedings. Berlin : Springer, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: STEJSKAL/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2014)

 

  • Úvod do počítačových sítí
  • Taxonomie počítačových sítí
  • Síťové modely a architektury, RM ISO/OSI a TCP/IP
  • Základy datových komunikací
  • Techniky přenosu dat
  • Přístupové metody
  • Výpočetní model
  • Síťová infrastruktura
  • Síťové protokoly
  • Principy operačních systémů (Windows, UNIX)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: STEJSKAL/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2014)

Aktivní účast, závěrečný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK