PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika ČJ s praxí I - O01303149
Anglický název: Methodology of Czech Language with Practise I
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 1 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: DČJP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Prerekvizity : O01303SOZ, O01303026, O01303027, O01303249, O01303250
Je neslučitelnost pro: OK0603149
Je prerekvizitou pro: O01303283, O01303631, O01303623, O01303238, O01303625, O01303628, O01303630, O01215270, O01303150, O01303503, O01303504, O01303505, O01303523, O01303623X, O01215170
Je záměnnost pro: OK0603149
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (12.09.2022)
Základní kurz oborové didaktiky češtiny: obsah, organizace a formy práce ve vyučování ČJ na 1. stupni ZŠ. Teorie a specifikum vyučovacího procesu v předmětu český jazyk. Práce se základními pedagogickými a didaktickými dokumenty a materiály. (Specifická témata podle zaměření sudentů.)
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (12.09.2022)

Řízené samostudium podle temat. bloků zadaných vyučující.

Společné skupinové konzultace.

Zápočtový test před koncem semestru.

Zkouška v řádném termínu ve zkouškovém období za zimní semestr.

             

 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (12.09.2022)

Studijní literatura: Standard všeobecného vzdělávání. Věštník MŠMT ČR č. 51, sešit 9, 1995.
Vzdělávací program Základní škola. Fortuna Praha 1996.
Obecná škola. Portál 1996.
Národní škola. Praha 1997.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se zaměřením na jazyk a jazykové vzdělávání (aktuální verze).

Hájková, E.: Kapitoly z didaktiky českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Praha 2021.

Hájková, E.: Komunikační činnosti a jejich cíle. Praha 2008.
Babušová, G. Komunikační činnosti v teroii a praxi. Praha 2014.
Brabcová, R. a kol.: Didaktika českého jazyka. SPN Praha 1990.
Hubáček, J.: Didaktika slohu. Praha 1991.
Macháčková - Vejvodová: Soubor cvičení z didaktiky mateřského jazyka pro studující 1. st. ZŠ. Plzeň 1991.
Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999.

Štěpáník S. a kol.: Školní výpravy do krajiny češtiny. Praha: Fraus 2020.
Učebnice českého jazyka pro 1. st. ZŠ - aktuálně užívané řady učebnic na ZŠ.
Články a studie v odborných časopisech a sbornících, např. v Didaktických studiích.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (12.09.2022)

Požadavky k zápočtu a ke zkoušce: Seminární úkol podle zadání jednotlivých vedoucích seminářů. Zvládnutí seminárních zápočtových prověrek. Zkouška má zásadně část písemnou a poté část ústní. V obou jejích částech se prověřuje dovednost didaktické transformace lingvistického bohemistického základu oboru.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (12.09.2022)

Název kurzu: Didaktika ČJ s praxí I
Kód kurzu: K 149
Ročník: 4.
Semestr: zimní
Počet hodin kurzu / semestr: 36
Obsah kurzu: Základní kurz oborové didaktiky češtiny: obsah, organizace a formy práce ve vyučování ČJ na 1. stupni ZŠ. Teorie a specifikum vyučovacího procesu v předmětu český jazyk. Práce se základními pedagogickými a didaktickými dokumenty a materiály.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (12.09.2022)

Získání zápočtu a zkoušky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK