PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza III - NUMP012
Anglický název: Mathematical Analysis III
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Učitelství > Matematika
Záměnnost : NUMP021
Je neslučitelnost pro: NMAA004, NMAA003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (28.05.2002)
Pokračování základních přednášek z matematické analýzy pro učitelské studium. Doporučuje se současný zápis předmětu Seminář z komplexní analýzy, kde bude látka doplňována a procvičována.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

J. Veselý: Komplexní analýza pro učitele. Karolinum, Praha 2000

B. Novák: Funkce komplexní proměnné (pro učitelské studium MFF), SPN, Praha

I. Černý: Základy analysy v komplexním oboru, Academia, Praha

W. Rudin: Reálná a komplexní analýza, Academia, Praha

Sylabus -
Poslední úprava: T_MUUK (15.05.2003)

1. Těleso komplexních čísel C. Komplexní funkce reálné proměnné. Komplexní funkce komplexní proměnné, derivace, Cauchy-Riemannovy podmínky. Rozšíření koplexních čísel o nekonečno.

2. Holomorfní funkce. Elementární funkce v komplexním oboru (lineární lomená, exp, sin, cos, tg, cotg, sinh, cosh, tgh, cotgh). Hledání vzorů pro dané zobrazení elementární funkcí. Spojitá větev argumentu a logaritmu. Křivky v C, křivkový integrál v C a jeho ne/závislost na křivce. Křivkové integrály s parametrem, Cauchyova věta.

3. Cauchyův vzorec a jeho důsledky (Liouvilleova věta, základní věta algebry, existence a jednoznačnost rozvoje funkce v mocninnou řadu).

4. Laurentovy řady, Cauchyův vzorec pro mezikruží, existence a jednoznačnost rozvoje v Laurentovu řadu. Klasifikace izolovaných singulárních bodů holomorfních funkcí. Reziduová věta, výpočet některých integrálů pomocí residuové věty.

5. Meromorfní funkce, princip argumentu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK