PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moderní matematická analýza - NUMP021
Anglický název: Modern Mathematical Analysis
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Učitelství > Matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (21.04.2008)

Pozvání do základů moderní matematické analýzy. Seznámení s abstraktními spojitými strukturami vytvořenými v minulém století. Ilustrace vztahů mezi klasickou a moderní analýzou. Aplikace na řešení problémů z různých částí matematické analýzy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_MUUK (21.04.2008)

Moderní partie matematické analýzy. Úvod do teorie spojitých struktur.

Literatura
Poslední úprava: T_MUUK (21.04.2008)

J. Veselý: Matematická analýza pro učitele, Matfyzpress, Praha, 1997.

W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, Praha, 2003.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_MUUK (21.04.2008)

přednáška a cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (05.09.2013)

Metrické prostory (separabilita, úplnost, kompaktnost), normované lineární prostory; aplikace. Cvičení: příklady a aplikace k látce z přednášky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK