PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktické aplikace XML technologií - NSWI135
Anglický název: Practical Applications of XML Technologies
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NDBI025, NPRG036
Je neslučitelnost pro: NSWI145
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (16.02.2009)
Přednáška dodává předmětům PRG036 a PRG039 praktickou dimenzi. Zaměříme se na využití XML pro ukládání, zpracování a integraci dat s důrazem na komerční implementace Oracle a IBM. Přednášky budou obsahovat především sadu reálných příkladů a ukázek použití jednotlivých technologií. Na cvičeních si pak vše sami vyzkoušíte.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (16.02.2009)

1. Připomenutí XML technologií. SAX a DOM, XPath, DTD, XML Schema.

Databázové zpracování XML dat z pohledu Oracle a DB2.

2. Možnosti uložení XML. XMLType. Využití XML schémat při ukládání XML.

3. Export relačních tabulek do XML. SQL/XML Vyhledávání pomocí XPath. Fulltextové vyhledávání.

4. Dotazování nad XML pomocí XSLT a XQuery. Aktualizace XML. XUpdate.

5. Návrh optimální struktury XML databáze. Optimalizace XML dotazů. Evoluce XML dat.

6. Nativní XML databáze.

Webové služby.

7. Úvod do webových služeb. SOAP, WSDL, UDDI, atd.

8. Orchestrace a choreografie webových služeb. BPEL.

9. Bezpečnost XML. XML Encryption. XML Signature. XML Key Management.

10. Vytváření webových služeb pomocí REST.

Vývoj XML aplikací

11. XML z pohledu Java/C++ vývojáře.

12. XML z pohledu PL/SQL vývojáře.

Přednášky budou obsahovat především sadu reálných příkladů a ukázek použití jednotlivých technologií s využitím existujících implementací. Na cvičeních si pak vše sami vyzkoušíte.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK