PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Webové služby - NSWI145
Anglický název: Web Services
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://jakub.klímek.com/nswi145
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWI135
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (02.05.2018)
Studenti se nejprve teoreticky i prakticky seznámí s technologiemi webových služeb založených na doporučeních W3C. Následuje seznámení se s architekturou REST a na ní založenými webovými službami. Dále jsou probráný technologie propojených dat a webové služby, které je využívají. Předpokládájí se znalosti v rozsahu předmětu NPRG036 - Technologie XML.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. (07.06.2019)

Zápočet lze dostat za splnění semestrální práce k termínu stanovenému cvičícím. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Pro přihlášení ke zkoušce je nutné mít zápočet.

Zkouška má písemnou formu.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. (02.05.2018)

[1] Web of Services, W3C, http://www.w3.org/standards/webofservices/

[2] OASIS Web Services Business Process Execution Language (WSBPEL) TC, https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsbpel

[3] Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Message Syntax and Routing, https://tools.ietf.org/html/rfc7230

[4] Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition), W3C, https://www.w3.org/TR/xml/

[5] SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition), W3C, https://www.w3.org/TR/soap12/

[6] Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 1: Core Language, W3C, https://www.w3.org/TR/wsdl20/

[7] UDDI Version 3.0.2, OASIS, http://www.uddi.org/pubs/uddi_v3.htm

[8] REST API Tutorial, https://restfulapi.net/

[9] The Linked Open Data Cloud, http://lod-cloud.net/

[10] RDF specifications, W3C, https://www.w3.org/standards/techs/rdf#w3c_all

[11] SPARQL 1.1 Query Language, W3C, https://www.w3.org/TR/sparql11-query/

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. (02.05.2018)

1. Úvod. Servisně-orientované systémy. Webové služby. Protokol HTTP.

2. Připomenutí XML technologií: XML a jmenné prostory, XPath, XSD, XSLT.

3. Výměna zpráv mezi webovými službami pomocí SOAP.

4. Popis rozhraní webových služeb pomocí WSDL.

5. Rozšíření WS-* webových služeb založených na standardech W3C.

6. Katalogizace webových služeb pomocí UDDI.

7. Modelování business procesů a jejich implementace pomocí webových služeb, orchestrace webových služeb pomocí WS-BPEL.

8. Architektura REST a implementace webových služeb pomocí REST.

9. Propojená data, otevřená data, datový model RDF a jeho serializace.

10. Dotazovací jazyk SPARQL pro dotazování nad RDF daty.

11. Sémantické webové služby a webové služby realizované pomocí technologií propojených dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK