PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Webové služby - NSWI145
Anglický název: Web Services
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWI135
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (25.04.2016)

Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti návrhu, implementace, údržby a zabezpečení softwarových systémů založených na technologiích webových služeb. Získají hlubší znalosti základních technologií, které jim poslouží jako dobrý základ pro orientaci v této oblasti IT. Předpokládájí se znalosti v rozsahu předmětu NPRG036 - Technologie XML.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. (16.02.2018)

Pro přihlášení ke zkoušce je nutné mít zápočet.

Zápočet lze dostat za splnění semestrální práce k termínu stanovenému cvičícím. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (20.05.2013)

[1] http://www.w3.org/standards/webofservices/

[2] http://www.oasis-open.org/committees/wsbpel/

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (18.04.2014)

1. Úvod. Servisně-orientované systémy. Webové služby.

2. Připomenutí XML technologií: XML, XSD, XPath, XSLT.

3. Implementace webových služeb pomocí REST.

4. Výměna zpráv mezi webovými službami pomocí SOAP.

5. Popis rozhraní webových služeb pomocí WSDL.

6. Modelování business procesů a jejich implementace pomocí webových služeb.

7. Orchestrace a choreografie webových služeb pomocí BPEL.

8. Životní cyklus webové služby. Management webových služeb.

9. Sémantické webové služby.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK