PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Databázové systémy - NDBI025
Anglický název: Database Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Je prerekvizitou pro: NDBI026
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (05.12.2018)
Základní kurs podávající průřez problematikou. Jsou popsány tři úrovně pohledu na data. Konceptuální modelování je založeno na ER modelu, databázové modelování se zabývá podrobně teorií relačního modelu dat (algebra, kalkul, základy SQL, algoritmy návrhu relační databáze, normální formy) a principy objektově-relačního modelu. Transakční zpracování a paralelní přístup, algoritmy implementace relačních operací.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje za získání alespoň poloviny z maximálního počtu bodů ze zápočtového testu v průběhu semestru.

Zkouška se realizuje písemným testem (po udělení zápočtu). Známka se určuje podle dosaženého počtu bodů.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (26.01.2007)

Pokorný J., Halaška I.: Databázové systémy. FEL ČVUT Praha, 2003.

Halaška I., Pokorný J., Valenta M.: Databázové systémy - cvičení. FEL ČVUT Praha, 2002.

Pokorný J, Žemlička M..: Základy implementace souborů a databází. UK Praha, Karolinum, 2004.

Ramakrishnan R., Gehrke J.: Database Management Systems, McGraw-Hill Science, 2003

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (05.12.2018)

Základní pojmy. Motivace a historie databázového přístupu. Externí, konceptuální, logický a interní (indexy, B-stromy) pohled na data. Architektura podle rozdělení služeb (klient-server).

Konceptuální modelování - ER model, ER diagram, další konstrukty vyskytující se v konceptuálních modelech.

Relační model dat. Databázové schéma, přípustné databáze. Transformace ER diagramu do relačního schématu databáze.

Návrh databáze - kritéria pro dobře navrženou relaci, zejména 3.NF. Metody a algoritmy návrhu databázových schémat, vlastnosti zachování závislostí a bezeztrátovost dekompozice.

Databázové jazyky procedurální a neprocedurální (relační kalkul a algebra). Komerční dotazovací jazyky - přehled SQL.

Transakční zpracování - paralelní přístup, zotavení z chyb.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK