PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Databázové systémy - NDBI025
Anglický název: Database Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Neslučitelnost : NDBX025
Záměnnost : NDBX025
Je neslučitelnost pro: NDBI002, NDBX025
Je prerekvizitou pro: NDBI026, NDBI004, NDBI014, NDBI022, NSWI049, NDBI030, NDBI017, NDBI009, NDBI039, NSWI135
Je záměnnost pro: NDBX025, NDBI002, NUIN010
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (13.05.2022)
Základní kurs podávající průřez problematikou. Jsou popsány tři úrovně pohledu na data. Konceptuální modelování je založeno na ER a UML modelu, jsou zmíněny také základy teorie relačního modelu dat (relační algebra, normální formy). Transakční zpracování a paralelní přístup. Základy hledání v multimediálních databázích. Přehled možností reprezentace dat v souborech. Základy moderních (ne-relačních) databázových systémů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (30.04.2020)

Zápočet se uděluje za získání alespoň poloviny z maximálního počtu bodů ze zápočtového testu v průběhu semestru.

Zkouška se realizuje písemným testem (po udělení zápočtu). Známka se určuje podle dosaženého počtu bodů.

Zápočtový test i zkouškový test mohou být - v případě nemožnosti kontaktní výuky - zadán rovněž formou online testu,

který proběhne v určeném termínu obdobně, jako kdyby probíhal v rámci běžné vyučovací hodiny.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)
 • Pokorný J., Halaška I.: Databázové systémy. FEL ČVUT Praha, 2003.
 • Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy. 2. přeprac. vydání, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020.
 • Pokorný J, Žemlička M..: Základy implementace souborů a databází. UK Praha, Karolinum, 2004.
 • Ramakrishnan R., Gehrke J.: Database Management Systems, McGraw-Hill Science, 2003

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)
 • 1) Úvod do modelování dat
 • 2) Konceptuální modelování strukturovaných dat
 • 3) Přehled logických modelů dat
 • 4) Relační model dat - definice a tvorba tabulek
 • 5) Relační model dat - SQL dotazování
 • 6) Relační model dat - formální základy a metody
 • 7) Transakce v SQL
 • 8) Moderní (ne-relační) databázové systémy
 • 9) Nestrukturovaná data - multimediální DB
 • 10) Reprezentace dat v souborech
 • 11) Architektonická role databázového systému

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK