PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Technologie XML - NPRG036
Anglický název: XML Technologies
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~holubova/NPRG036/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.01.2018)
Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními principy, formáty a nástroji založenými na technologii XML. Probereme klíčové aspekty od principů formátu samotného, přes popis přípustné struktury XML dat, rozhraní pro práci s XML dokumenty, až po jazyky pro dotazování, aktualizace a transformace XML dat. Na závěr se seznámíme s problematikou dobrého návrhu XML dat, XML databázemi a s nejběžnějšími XML formáty. Hlavní důraz přednášky bude kladen na praktickou stránku problematiky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martin Svoboda, Ph.D. (14.02.2018)

V průběhu semestru jsou postupně zadávány a hodnoceny domácí úkoly.

Za jejich úspěšné vypracování je možné celkově získat až 120 bodů, v případě nedostatků nebo zpoždění oproti stanoveným termínům pak bodů méně.

Každý úkol bude vyučujícím hodnocen jen jednou, případné odevzdání opravných verzí se nepřipouští.

Během cvičení je dále možné získat body za aktivitu, samotná účast na cvičeních povinná není.

Pro udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 100 bodů.

Získání zápočtu je nutnou podmínkou k účasti na závěrečné zkoušce.

Zkouška se skládá s povinného písemného testu a dobrovolné ústní části.

Literatura
Poslední úprava: T_KSI (07.04.2015)

1. Slajdy z přednášek - viz http://www.ksi.mff.cuni.cz/~holubova/NPRG036/

2. Mlýnková, I., Nečaský, M., Pokorný, J., Richta, K., Toman K, Toman V.: Technologie XML. Grada 2008. ISBN: 978-80-247-2725-7.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.01.2018)

1. Principy formátu XML

2. Definice struktury XML dat pomocí DTD a XML Schema

3. Rozhraní práci s XML tady - DOM, SAX, STAX, JAXP, …

4. Dotazovací jazyky XPath a XQuery

5. Transformace XML dat pomocí XSLT

6. Navrhování XML dat, návrhové vzory pro XML data

7. XML databáze

8. Přehled standardních XML formátů (DocBook, OpenOffice, SVG, XHTML, MathML, ...)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK