PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Principy počítačů - NSWI120
Anglický název: Principles of Computers
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi120
Garant: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je korekvizitou pro: NSWI170
Je neslučitelnost pro: NSWI169, NSWI178
Je prerekvizitou pro: NPRG017, NSWI143, NSWI092
Je záměnnost pro: NSWI087, NSWI097
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (27.05.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování počítačů. Předmět neočekává žádné vstupní znalostí o fungování počítače, a je koncipován tak, aby studenti nahlédli pod běžnou uživatelskou představu o počítači, a v širších souvislostech získali elementární programátorský pohled na reprezentaci dat v počítači, způsoby jejich zpracování počítačem, a na vazbu mezi programem a hardware.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (27.05.2019)

Patterson, D. A., Henessy, J. L. Computer Organization and Design: The Hardware/Software

Interface. 5th edition, Morgan Kaufmann, 2013. ISBN 978-0124077263

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (27.05.2019)

Architektura počítače

 • stored program computer: von Neumann a Harvard architektury
 • procesor + operační paměť + vstup/výstup
 • řadiče zařízení
 • technologie pro ukládání dat

Reprezentace a manipulace s číselnými daty

 • dvojková a šestnáctková soustava
 • reprezentace celých čísel (bezznaménková a znaménková)
 • reprezentace reálných čísel s pevnou a pohyblivou desetinnou čárkou
 • aritmetika v počítači
 • bitové operace

Reprezentace dat

 • strukturovaná data a datové formáty
 • reprezentace textu a kódování znaků (včetně Unicode)
 • přehled reprezentace obrazových dat (pixel, bitmapa, bitová hloubka, vektorová data)
 • přehled reprezentace zvukových dat (vzorek, vzorkovací frekvence)

Paměť

 • bity, byty
 • adresa a adresový prostor
 • ukládání dat v paměti: struktury, endianita dat, koncept zarovnání dat

Soubory

 • soubor jako posloupnost bytů (textové vs. binární soubory)

a analogie s adresovým prostorem

 • základní operace se soubory
 • adresáře a hierarchická struktura souborů

Operační systém

 • základní představa o OS jako abstrakční vrstvě mezi HW a aplikacemi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK