PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Počítačové systémy - NSWI170
Anglický název: Computer Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/
Garant: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Korekvizity : NSWI120
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (22.01.2018)
Kurz navazující na předmět Principy počítačů je základním kamenem pro pochopení funkce počítačů, překladačů a operačních systémů. Dovednosti a znalosti získané na tomto kurzu jsou nezbytné pro absolvování dalších předmětů. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení na vhodně vybraném jednoduchém hardware či v emulovaném prostředí.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. (05.04.2023)

Zápočet je získán za průběžnou práci na cvičeních, odevzdávání domácích prací a odevzdání závěrečné práce. Podmínky mohou být upřesněny cvičícím.

Zkouška je formou krátkého písemného testu v laboratoři.

Podstatná část práce k získání zápočtu probíhá doma ve spolupráci se cvičícím. Z tohoto důvodu má předmět vyšší kreditové ohodnocení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)
  • Úvod do jazyka C/C++ - základní konstrukce, ukazatele a ukazatelová aritmetika, komplexní datové struktury, ukazatele na funkce, dekompozice

  • Architektura počítače

  • CPU - instrukční sada, registry, zásobník procesoru

  • Paměť - adresování, data v paměti, zarovnání, paměťová hierarchie, cache, alokační algoritmy

  • Programovací jazyky - překlad a sestavení programu, paměť procedurálního programu, mechanismus volání funkce/procedury, předávání parametrů, druhy a životnost proměnných, zásobník při běhu procedurálních programů, heap, runtime, koncepty JIT a sandboxu, knihovny, přenositelnost na úrovni zdrojového kódu

  • Operační systémy - uživatelský režim/režim jádra, architektury OS, přerušení, výjimky, DMA, proces, vlákno, plánování, souborové systémy, virtuální paměť

  • Paralelní programování - synchronizace, deadlock
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK