PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Počítačové systémy - NSWI170
Anglický název: Computer Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/
Garant: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Korekvizity : NSWI120
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (22.01.2018)
Kurz navazující na předmět Principy počítačů je základním kamenem pro pochopení funkce počítačů, překladačů a operačních systémů. Dovednosti a znalosti získané na tomto kurzu jsou nezbytné pro absolvování dalších předmětů. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení na vhodně vybraném jednoduchém hardware či v emulovaném prostředí.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. (11.05.2021)

Zápočet je získán za průběžnou práci na cvičeních, odevzdávání domácích prací a odevzdání závěrečné práce. Podmínky mohou být upřesněny cvičícím.

Zkouška je formou krátkého písemného testu, ale forma i průběh zkoušky mohou být ovlivněny epidemiologickými opatřeními.

Vzhledem ke stávajícím epidemiologickým opatřením státu i Univerzity Karlovy ke COVID-19 a neznámému budoucímu průběhu nákazy a následných epidemiologických opatření měníme pro akademický rok 2020/2021 formu zkoušení. Zkouška bude vedena krátkým ústním pohovorem online přes Zoom.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)
  • Úvod do jazyka C/C++ - základní konstrukce, ukazatele a ukazatelová aritmetika, komplexní datové struktury, ukazatele na funkce, dekompozice

  • Architektura počítače

  • CPU - instrukční sada, registry, zásobník procesoru

  • Paměť - adresování, data v paměti, zarovnání, paměťová hierarchie, cache, alokační algoritmy

  • Programovací jazyky - překlad a sestavení programu, paměť procedurálního programu, mechanismus volání funkce/procedury, předávání parametrů, druhy a životnost proměnných, zásobník při běhu procedurálních programů, heap, runtime, koncepty JIT a sandboxu, knihovny, přenositelnost na úrovni zdrojového kódu

  • Operační systémy - uživatelský režim/režim jádra, architektury OS, přerušení, výjimky, DMA, proces, vlákno, plánování, souborové systémy, virtuální paměť

  • Paralelní programování - synchronizace, deadlock
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK