PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Architektura počítačů - NSWI143
Anglický název: Computer Architecture
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi143
Garant: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NSWI120
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (03.05.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty s návrhem a vnitřní organizací počítače a procesoru na takové úrovni, aby jako budoucí profesionálové v oboru nevnímali počítač jako černou skříňku, která nějakým blíže neurčeným způsobem vykonává program. K tomu je nutné si osvojit základní princip uspořádání počítače a procesoru na úrovni funkčních komponent, jich chování, vzájemné komunikaci a vlivu na výkon počítače. Pochopení základních principů moderních architektur je základním předpokladem k efektivnímu použití programovacích jazyků při vývoji počítačových programů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. (08.02.2022)

Písemná zkouška sestávající z řady otázek/příkladů pokrývající témata uvedená v sylabu předmětu.

Způsob konání zkoušky závisí na aktuálních epidemiologických opatřeních. V případě nutnosti bude zkouška probíhat distančně s využitím platformy Zoom (pro účast na zkoušce je povinnost mít zapnutou kameru a mikrofon).

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. (06.10.2017)

Patterson, D. A., Hennessy, J. L. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface. 5th edition, Morgan Kaufmann, 2013. ISBN 978-0124077263

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. (24.05.2019)

Zkouška pokrývá témata odpovídající sylabu předmětu.

Požadovaný rozsah odpovídá úrovni detailu prezentované na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. (24.05.2019)
  • Úvod do logických systémů, logické výrazy, booleovské funkce, hradla, kombinační a sekvenční obvody, základní funkční bloky, aritmetické operace.
  • Výkonnost počítače a procesoru, základní metriky a jejich omezení, porovnávání výkonnosti počítačových architektur.
  • Implementace architektury počítače, jednocyklová datová cesta a řízení, vícecyklová datová cesta a řízení, obvodová a mikroprogramová implementace řadiče, zpracování výjimek.
  • Zřetězené zpracování instrukcí, skalární pipeline, hazardy při zřetězeném zpracování instrukcí, forwarding/bypassing, predikce skoků, zpracování výjimek.
  • Superskalární architektury, statické a dynamické pipelines, zpracování instrukcí mimo pořadí (out-of-order), spekulativní zpracování instrukcí, příklady architektur současných procesorů.
  • Architektura paměťového subsystému, latence a propustnost, konstrukce statických a dynamických pamětí, princip a uspořádání cache, mapování paměti do cache, koherence cache.
  • Paralelní zpracování a víceprocesorové systémy, Flynnova taxonomie, Amdahlův zákon, vektorové operace pro multimédia, vícejádrové a grafické procesory.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK