PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy operačních systémů - NSWI097
Anglický název: Fundamentals of Operating Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ulita.ms.mff.cuni.cz/pub/predn/zos
Garant: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Záměnnost : NSWI120
Je neslučitelnost pro: NSWI003
Je prerekvizitou pro: NSWI074, NSWI088, NSWI043
Je záměnnost pro: NSWI003, NUIN005
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (11.05.2004)
Přehledová přednáška obsahující základy teorie, koncepce a implementace operačních systémů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. (07.03.2005)

Deitel: Operating Systems

Tanenbaum: Modern Operating Systems (2nd ed.)

Silberschatz: Operating System Concepts

Schneider: Applied Cryptography

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (11.05.2004)

Architektury operačních systémů.

Správa procesů: vlákna, algoritmy plánování.

Synchronizace procesů: kritické sekce, vzájemné vyloučení; aktivní čekání; synchronizační primitiva: semafor, zpráva; známé synchronizační problémy.

Uváznutí: Coffmanovy podmínky uváznutí; modelování systému; prevence, detekce, eliminace, zotavení; algoritmus bankéře.

Správa paměti: hierarchie pamětí; pevné rozdělení; volné rozdělení a strategie přidělování volné paměti.

Virtuální paměť: stránkování: asociativní paměť, víceúrovňové tabulky stránek, algoritmy pro výměnu stránky; segmentace.

Správa souborů: soubor, přístupové metody; organizace a implementace souborů a adresářů; organizace diskové paměti.

Vstupně/výstupní systémy: charakteristika zařízení, přenos dat; plánování pohybu hlav disků, RAID.

Ochrana a bezpečnost: cíle, domény ochrany, ACL; bezpečnostní rizika, autentikace, druhy útoků.

Šifrování: cíle, hashovací funkce, podpisy, šifrovací protokoly, techniky a algoritmy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK