PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výzkumný projekt - NPRG070
Anglický název: Research Project
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: 0/6, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRG023, NPRG069, NPRG071
Je neslučitelnost pro: NPRG069, NPRG071
Ve slož. korekvizitě pro: NPRG072
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (16.01.2019)
Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na výzkumném projektu v některé výzkumné skupině na MFF. Vypisuje se pro jednotlivce, kterého vedoucí konkrétního výzkumného projektu zapojí do svého projektového týmu. Zadání, výjimky a specifické podmínky schvaluje garant programu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (16.01.2019)

Pro získání zápočtu je nutno vypracovat zprávu dokumentující podíl studenta na realizaci výzkumného projektu a účast na projektu je zakončena veřejnou obhajobou.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (14.10.2022)

Práce studenta ve výzkumném týmu na větším výzkumném projektu.

Podrobnější popis a pravidla: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/pravidla.html

Nabídka projektů: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK