PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výzkumný projekt II - NPRG079
Anglický název: Research Project II
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: 0/6, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie, Počítačová a formální lingvistika
Neslučitelnost : NPRG070
Anotace
Volitelný předmět pro posluchače studijních programů Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her a Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika, kteří již absolvovali předmět Softwarový projekt - NPRG069 nebo Firemní projekt - NPRG071. Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na výzkumném projektu v některé výzkumné skupině na MFF. Zadání i ukončení projektu schvaluje projektová rada programu.
Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (06.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Pro získání zápočtu je třeba vypracovat závěrečnou zprávu, kterou schvaluje projektová rada programu.

Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (31.05.2023)
Sylabus

Práce studenta ve výzkumném týmu na větším výzkumném projektu.

Podrobnější popis a pravidla: https://ksvi.mff.cuni.cz/projekty.php resp. https://ufal.mff.cuni.cz/courses/nprg070nprg071

Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (06.06.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK