PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Firemní projekt - NPRG071
Anglický název: Company Project
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/4 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRG023, NPRG069, NPRG070
Je neslučitelnost pro: NPRG069, NPRG070
Ve slož. korekvizitě pro: NPRG072
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (16.01.2019)
Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na větším softwarovém projektu formou stáže ve firemním prostředí. Vypisuje se pro jednotlivce. Stáž musí být uznána garantem programu s tím, že bude prokazatelně zaměřená na vývoj softwarového díla. Výjimky a specifické podmínky opět schvaluje garant programu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (13.10.2020)

Pro získání zápočtu je nutno vypracovat zprávu dokumentující podíl studenta na realizaci firemního projektu a účast na projektu je zakončena veřejnou obhajobou.

NENÍ VHODNÝ PRO STUDENTY NA VÝMĚNNÝCH PROJEKTECH ERASMUS ANI NA KRÁTKODOBÝCH STÁŽÍCH

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (30.09.2020)

Praktická práce studenta ve firemním týmu na větším softwarovém díle.

Další kredity navíc za zvýšenou obtížnost lze získat následným zápisem předmětu NPRG072 Zvýšený rozsah projektu (po domluvě s garantem programu).

Podrobnější popis a pravidla: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/pravidla.pdf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK