PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Firemní projekt - NPRG071
Anglický název: Company Project
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRG023, NPRG069, NPRG070
Je neslučitelnost pro: NPRG070, NPRG080, NPRG069
Ve slož. korekvizitě pro: NPRG072
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (16.01.2019)
Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na větším softwarovém projektu formou stáže ve firemním prostředí. Vypisuje se pro jednotlivce. Stáž musí být uznána garantem programu s tím, že bude prokazatelně zaměřená na vývoj softwarového díla. Výjimky a specifické podmínky opět schvaluje garant programu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (13.10.2020)

Pro získání zápočtu je nutno vypracovat zprávu dokumentující podíl studenta na realizaci firemního projektu a účast na projektu je zakončena veřejnou obhajobou.

NENÍ VHODNÝ PRO STUDENTY NA VÝMĚNNÝCH PROJEKTECH ERASMUS ANI NA KRÁTKODOBÝCH STÁŽÍCH

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (14.10.2022)

Praktická práce studenta ve firemním týmu na větším softwarovém díle.

Podrobnější popis a pravidla: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/pravidla.html

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK