PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Softwarový projekt - NPRG023
Anglický název: Software Project
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: 0/6, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: ročníková práce
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/sw-projekty
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRG069
Záměnnost : NPRG069
Je neslučitelnost pro: NPRG070, NPRG072, NPRG069, NPRG071
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na větším softwarovém projektu. Tým řešitelů vytváří projekt podle schváleného zadání. Práci na projektu lze zahájit kdykoliv, délka práce je omezena devíti měsíci. Projekt je zakončen veřejnou obhajobou. Předmět je možné zapsat kdykoliv během akademického roku (zapisuje se až v době, když se předpokládá konání obhajoby), během celého studia ho však lze zapsat maximálně dvakrát.
Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (13.08.2013)
Literatura -

Stránka Komise pro obhajoby SWP: https://www.ksi.mff.cuni.cz/sw-projekty/

Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (28.04.2020)
Sylabus -

Praktická týmová práce na větším softwarovém díle.

Poslední úprava: T_KSVI (27.03.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK