PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Datové formáty - NPRX036
Anglický název: Data Formats
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NPRG036
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : {NXXX014, NXXX015, NXXX016, NXXX017, NXXX018, NXXX022, NXXX023, NXXX024, NXXX025, NXXX030, NXXX031, NXXX033}
Neslučitelnost : NPRG036
Záměnnost : NPRG036
Je neslučitelnost pro: NPRG036
Je záměnnost pro: NPRG036
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (15.05.2020)
Cílem předmětu Datové formáty je seznámit studenty s běžně používanými datovými formáty pro typické druhy dat. Od každého druhu dat budou popsány základní formáty a nástroje pro práci s nimi. Absolvent předmětu by tedy pro běžně se vyskytující data například na Webu vždy vědět, jak s nimi pracovat.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. (14.05.2020)

V průběhu semestru jsou postupně zadávány a hodnoceny domácí úkoly, za které je zápočet.

Každý úkol bude vyučujícím hodnocen jen jednou, pozdní odevzdání a odevzdání opravných verzí se nepřipouští.

Účast na cvičeních povinná není.

Získání zápočtu je nutnou podmínkou k účasti na závěrečné zkoušce.

Zkouška je formou písemného testu.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. (14.05.2020)
 • Portál otevřených dat https://data.gov.cz
 • Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files, https://tools.ietf.org/html/rfc4180
 • CSV on the Web: A Primer, https://www.w3.org/TR/tabular-data-primer/
 • The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format, https://tools.ietf.org/html/rfc7159
 • JSON Schema, https://json-schema.org/
 • Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition), https://www.w3.org/TR/xml/
 • W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures, https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/
 • W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes, https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/
 • XSL Transformations (XSLT) Version 3.0, https://www.w3.org/TR/xslt-30/
 • LaTeX, https://www.latex-project.org/
 • YAML: YAML Ain't Markup Language, https://yaml.org/
 • The GeoJSON Format, https://tools.ietf.org/html/rfc7946
 • RDF 1.1 Primer, https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/
 • RDF Schema 1.1, https://www.w3.org/TR/rdf-schema/
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. (19.05.2021)

Obecné vlastnosti datových formátů, datové modely, standardizace

Přehled formátů pro multimediální obsah a pro tisk

Textové formáty

Key-value formáty

Značkovací jazyk XML, XML schémata

Transformace XML dat

Formát JSON, JSON schémata

Tabulkové formáty, CSV, CSV schémata

Formáty pro geodata

Formáty pro grafová data

RDF, formáty pro zápis RDF dat, RDF slovníky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK