PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Servisně orientované systémy - NSWI124
Anglický název: Service Oriented Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Korekvizity : NPRG036
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (27.04.2007)
Cílem předmětu je seznámit studenty se servisním přístupem k vývoji aplikací, s jeho přednostmi i omezeními. V rámci cvičení si studenti nabyté poznatky vyzkouší prakticky.
Literatura
Poslední úprava: T_KSI (27.04.2007)

1. Jaroslav Král: Informační systémy. Science, Veletiny, 1998.

2. Zoran Stojanovic, Ajantha Dahanayake: Service-Oriented Software System Engineering: Challenges and Practices. Idea Group Publishing, Hershey, PA, USA, 2005. ISBN 1-59140-426-6.

3. Thomas Erl: Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design. Prentice Hall PTR, 2005, ISBN 0-13-185858-0.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (27.04.2007)

Servisně orientované systémy

o služba, servisně-orientovaný systém, SOA

o SOA jako specifické paradigma ortogonální k objektové filosofii

o varianty servisně orientovaných systémů (konfederace, aliance)

Hlavní nástroje budování servisně orientovaných systémů

o webovské systémy

o standardy pro SOA (XML, SOAP, WSDL, REST, UDDI), výhody, SW podpora, nevýhody, omezení.

o časté omyly, vzory a antivzory společné nebo obdobné pro OO i SO; SO vzory, které jsou OO antivzory, antivzory specifické pro SO.

Architektura konfederací podrobněji, předřazené brány, datová úložiště, portály

Agilita ve velkém

SO a vývojáři. Proč je SO obtížné zavádět (nové paradigma, nové business strategie)

SO a komerční produkty (ESB, NetWiever, atd.)

Budoucnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK