PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Objektově orientované programování - NPRG032
Anglický název: Object Oriented Programming
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ulita.ms.mff.cuni.cz/mp/vyuka/PRG032/html/prg032.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Prerekvizity : NPRG029
Je neslučitelnost pro: NPRG020
Je prerekvizitou pro: NSWI053, NSWI113, NSWI114, NSWI112, NSWI110
Je záměnnost pro: NPRG020
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (12.03.2008)
Pokročilé vlastnosti jazyka C++, jejich použití pro objektové programování. Dědičnost, virtuální metody, Dynamická alokace. Šablony, generické programování, kompilační polymorfismus. Výjimky. Objektové knihovny, uživatelské kontejnery a iterátory, návrhové vzory. Nízkoúrovňové implementační techniky a konstrukce. V akad.r. 2008/09 bude předmět otevřen pouze pro studenty, kteří měli předmět zapsaný v předchozích letech a nestihli vykonat studijní povinnosti (zápočet / zkouška). Pro nové studenty (nastupující na MFF od akad.r. 2007/08 nebo později) je určen předmět NPRG041.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (02.05.2006)

A. Alexandrescu, H. Sutter: C++ 101 programovacích technik

M. Virius: Pasti a propasti C++

N. Josuttis: Standardní knihovna a STL

S. Meyers: Effective C++ (2nd ed.), More Effective C++

H. Sutter: Exceptional C++, More Exceptional C++

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (02.05.2006)

1. Dědičnost, virtuální dědičnost, virtuální metody.

2. Dynamická alokace, ukazatele, konverze.

3. Šablony, generické programování, kompilační polymorfismus

4. Výjimky, bezpečné programování s výjimkami

5. Objektové knihovny

6. Uživatelské kontejnery a iterátory, návrhové vzory

7. Nízkoúrovňové implementační techniky a konstrukce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK