PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dokonalý kód - Umění programování a techniky tvorby software - NSWI113
Anglický název: Perfect Code - The Art of Programming and Software Creation Techniques
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://swi113.majda.cz
Garant: Mgr. David Majda
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NPRG032
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (24.03.2006)
Seminář představuje praktické programátorské techniky, které vedou k psaní přehlednějšího, kvalitnějšího a lépe udržovatelného kódu. V rámci semináře si studenti tyto techniky sami vyzkouší na několika malých samostatných úkolech, jejichž vypracování je nutnou podmínkou získání zápočtu.
Literatura
Poslední úprava: T_KSI (24.03.2006)

Steve McConnell: Dokonalý kód - Umění programování a techniky tvorby software

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (24.03.2006)

1. Design software, inherentní a zavlečená složitost

2. Zásady pro práci s primitvy strukturovaného programování.

3. Design metod:pseudokód, lokálnost vs. duplicita kódu, data-driven programming, práce

s výjimkami.

4. Design tříd: dědičnost x kompozice, coupling a decoupling, modularizace a vrstvy abstrakce, desgin rozhraní (API).

5. Refaktorizace. Defenzivní programování, názvové konvence a dokumentace.

6. Testování, unit-testing, ladění.

7. Plánování a udržovatelnost software.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK